Plansza do gry Przypowieść o minach

Przypowieść o minach. Darmowa gra planszowa

Przypowieść o minach to darmowa gra planszowa dla 1-10 dzieci. W grze każdy gracz wciela się w postać sługi opisanego w nowotestamentowej przypowieści Jezusa. Zadaniem wszystkich będzie zarobienie pieniędzy. W tym celu gracze odwiedzą różne miejsca, gdzie inwestując posiadane miny (starożytne monety) w pracę robotników, rolników, rzemieślników czy kupców, będą mogli spodziewać się zysku. Trzeba się jednak spieszyć, bo król wkrótce wróci i będzie się chciał rozliczyć.

Liczba graczy:

 • 1-10

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • parzystości i nieparzystości (przy przeliczaniu rzutu kostką na punkty ruchu),
 • dodawania (np: w trakcie zarabiania dziecko daje 2 żetony, zarabia 2 żetony – to ile ma dostać razem?),
 • czytania (napisy w Tabeli Zysków)

Biblijna podstawa gry:

 • Ewangelia Łukasza 19:12-27

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki:1 szt. (zwykła)
 • Żetony/Karty: tak (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • brak

Zasady gry „Przypowieść o minach”:

W przypowieści spisanej w Ewangelii Łukasza 19:12-27 Jezus opowiedział o sługach, którzy dostali po 1 minie (monecie). W grze każdy staje się takim sługą, który dostaje szansę na zainwestowanie otrzymanych pieniędzy. Na początku gracze ustawiają swoje pionki na polu z monetami i każdy z nich dostaje 1 minę. W swojej kolejce gracz rzuca kostką:

 • Jeśli wypadnie 1,3,5 to przesuwa swój pionek o 1 pole.
 • Jeśli wypadnie 2,4,6 to przesuwa swój pionek o 2 pola.

Zawsze w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po przesunięciu pionka gracz rzuca jeszcze raz kostką i w Tabeli Zysków sprawdza, czy coś zarobił. Jeśli wypadnie liczba, którą widać na prawo od obrazka, to za każdą swoją 1 minę dostaje jeszcze jedną. Pierwszy gracz, który okrąży całą planszę zatrzymuje się na polu z monetami i czeka na pozostałych graczy. Kolejni gracze mogą zagrać jeszcze 2 kolejki (o ile sami nie dotrą wcześniej do pola z monetami). Na koniec liczymy kto najwięcej zarobił i wygrał. Zgodnie z przypowieścią przegraną jest osoba, która zakopała swoją monetę lub po prostu niczego nie zarobiła. Przed przystąpieniem do gry należy wyciąć kartoniki z minami (str. 3 i 4 – miny z Antiochii syryjskiej) lub użyć innych żetonów symbolizujących monety.

Liczba stron A4 do wydruku: 5

Aby zagrać pobierz grę (3.1 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

Od dzieci z ORM można dodatkowo oczekiwać opisania obrazka na polu, na którym stanęły. Jeśli to zrobią dorosły powie im jakie liczby na kostce pozwolą im zarobić kolejne miny.

Galeria gry „Przypowieść o minach”

Opis gry: Biblia, przypowieści, miny, pieniądze, Jezus, Ewangelia

Gra „Przypowieść o minach” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.17) Rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa