Powietrze. Zajęcia Młodzi Naukowcy 01-12

Zajęcia 1-12 | Zajęcia 13-22 | Zajęcia 23-35 |


Spotkanie 1:
Powietrze cz. 1 – Ciśnienie atmosferyczne, w tym wpływ ciśnienia atmosferycznego na powierzchnię wody oraz historia kesonu. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe wkrótce tutaj.

Spotkanie 2:
Powietrze cz.2 – Ruch przedmiotów wywołany ruchem powietrza i spadkiem ciśnienia. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe wkrótce tutaj.

Spotkanie 3:
Powietrze cz.3 – Latanie przy ustalonym przepływie powietrza oraz zjawisko Bernoulliego. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe wkrótce tutaj.

Spotkanie 4:
Powietrze cz.4 – Badanie ściśliwości powietrza oraz tworzenie odrzutowej kolejki górskiej. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe wkrótce tutaj.

Spotkanie 5:
Powietrze cz.5 – Swobodne opadanie przedmiotów, w tym badanie wpływu kształtu przedmiotów na ich opadanie. Konstruowanie papierowego helikopterka. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe wkrótce tutaj.

Spotkanie 6:
Powietrze cz.6 – Tworzenie i testowanie papierowych samolotów – model „Strzała”. Nauka rzucania samolotami z papieru. Zajęciom nie towarzyszyły materiały dodatkowe.

Spotkanie 7:
Powietrze cz. 7 – Tworzenie i testowanie papierowych samolotów c.d. – model „Gołąb” i „Jaskółka”. Nauka rzucania samolotami z papieru. Zajęciom nie towarzyszyły materiały dodatkowe.

Spotkanie 8:
Powietrze cz. 8 – Badanie jakie samoloty latają najlepiej, w tym wpływu grubości i wielkości kartonów z jakich budowane były samoloty. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe wkrótce tutaj.

Spotkanie 9:
Powietrze cz. 9 – Rozszerzalność cieplna powietrza, w tym mierzenie objętości ciepłego i zimnego powietrza. Tworzenie modelu spirali napędzanej ciepłym powietrzem. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe wkrótce tutaj.

Spotkanie 10:
Powietrze cz. 10 – Ruch ciepłego powietrza. Ogrzewanie ogniem, parą wodną i gorącą wodą. Badanie wymiany powietrza miedzy salą i podwórkiem. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe dostępne są tutaj.

Spotkanie 11:
Powietrze cz. 11 – Dźwięk. Źródła powstawania dźwięku oraz przenoszenie dźwięku w różnych środowiskach. Zasady działania wybranych instrumentów muzycznych. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe dostępne są tutaj.

Spotkanie 12:
Powietrze cz. 12 – Spalanie, w tym czynniki niezbędne do palenia. Tworzenie gaśnicy z dwutlenku węgla. Więcej o zajęciach oraz materiały dodatkowe dostępne są tutaj.