Plansza do gry 4 pory roku

4 Pory roku. Darmowa gra planszowa

4 Pory roku to darmowa gra planszowa dla 2-4 dzieci. Zadaniem każdego z nich jest zebranie 4 różnych kartoników reprezentujących 4 różne pory roku. Dołączone do gry karty pozwalają na dobranie 3 poziomów trudności gry (dobieranie identycznych kolorów, dobieranie identycznego obrazka, dobieranie napisu). Gra powstała na prośbę użytkownika rene.
(szczegóły na stronie www.debinski.edu.pl/wasze-prosby/)

Liczba graczy:

 • 2-4

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • rozpoznawania pór roku
 • ekologii
 • przeliczania w zakresie 6
 • czytania
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 szt.
 • Żetony/Karty: 16 kart (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Początek kalendarzowej wiosny (21 marca)
 • Początek Kalendarzowego Lata (22 czerwca)
 • Początek kalendarzowej jesieni (23 września)
 • Światowy Dzień Drzewa (10 października)
 • Początek kalendarzowej zimy (22 grudnia)

Zasady gry „4 Pory roku”:

Każdy z graczy wybiera sobie własne (dowolne) pole startu. Potem przesuwa swój pionek o tyle pól (strzałek), ile wypadło oczek na kostce. Ruch odbywa się zgodnie ze kierunkiem strzałek. Jeśli ruch zakończy się na kolorowej strzałce to gracz bierze odpowiedni kartonik (o ile jeszcze go nie ma). Jeśli ruch kończy się na białej strzałce to nic się nie dzieje. Wygrywa gracz, który jako pierwszy zbierze po 1 karcie każdej pory roku.
Do gry dołączone są 3 zestawy kart (w kolejności wzrastającej trudności):

 • kolorowe (dobieramy kartę zgodnie z kolorem strzałki),
 • z drzewami (dobieramy kartę z obrazkiem najbliższego drzewa),
 • z napisami (dobieramy kartę zgodnie z nazwą pory roku).

W grze używamy na raz tylko jednego zestawu dobierając go do umiejętności graczy.

Liczba stron A4 do wydruku: 9

Aby zagrać pobierz grę (5.2 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

Grę przygotowano również w wersji do pracy z dziećmi z Opóźnionym Rozwojem Mowy. W takiej sytuacji zamiast zwykłych kart trzeba użyć tych ze stron 6-9. Gdy dziecko stanie na kolorowej strzałce, będzie musiało dodatkowo opowiedzieć co widzi na obrazku. Dopiero, gdy to zrobi będzie mogło zatrzymać tę karteczkę. Aby uwiarygodnić konieczność opisywania przez dziecko obrazka można przygotować mu wszystkie karty charakterystyczne dla danej pory roku i zapytać: „Co jest na karcie, którą mam ci podać?” Wtedy dziecko, będzie zmuszone do opowiedzenia tego co widzi.

Galeria gry „4 Pory roku”

Opis gry: wiosna, lato, jesień, zima, pora roku, pory roku, drzewo, drzewa

Gra „4 Pory roku” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.16) Posługuje pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro oraz określeniami pór dnia. Posługuje pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: nazwami dni tygodnia, miesięcy i pór roku.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa