Plansza do gry Most

Most. Darmowa gra planszowa

Most to darmowa gra planszowa dla 2-4 dzieci. Zadaniem każdego gracza jest przejście na drugą stronę. Nie jest jednak takie łatwe, gdyż most jest jest niezwykły – matematyczny. Aby zrobić krok (przejść na kolejne pole) trzeba rzucić kostką liczbę większą niż numer kolejnego pola. Zadanie można ułatwić sobie dodając do wyniku kostki odpowiednią ilość posiadanych żetonów. Wygrywa ten, kto pierwszy przejdzie przez wszystkie pola. Do gry dołączone są 2 plansze różniące się poziomem trudności. Na jednej wszystkie wyliczenia nie przekraczają progu dziesiętnego. Na drugiej maksymalnie odejmujemy od 12.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-4)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • porównywania liczb
 • planowania
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: 10-20 dla każdego gracza + zapas ok. 20 szt. (nie są dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Mostowca (18 maja)

Zasady gry „Most”:

Na początku gracze dostają po 20 żetonów (mogą to być np. guziki, kasztany) na planszy z weneckim mostem lub po 10 żetonów na planszy z Golden Gate Bridge. Następnie ustawiają swoje pionki na polu z numerem 1.

Celem każdego z nich jest przejście na drugą stronę mostu. W swojej kolejce gracz może zbierać żetony lub próbować przesunąć pionek. Wyboru musi dokonać zanim rzuci kostką. Zbieranie żetonów – gracz dostaje tyle żetonów, ile wyrzuci oczek na kostce. Pionka nie wolno wtedy przesuwać. Próba ruchu – aby się przesunąć o 1 pole, gracz musi rzucić kostką więcej oczek niż wynosi liczba na kolejnym polu. Jeśli wyrzuci mniej to może oddać tyle żetonów, aby w sumie z oczkami na kostce było więcej niż liczba kolejnym polu. Jeżeli udało mu się dobrze policzyć to przesuwa pionek o 1 pole a żetony przepadają. Jeśli nie ma tylu żetonów to pionek nie porusza się. Jeżeli doliczył zbyt mało żetonów to traci je a pionek nie porusza się. W każdym przypadku kolejka przechodzi na następnego gracza.

Wygrywa osoba, która jako pierwsza znajdzie się po drugiej stronie mostu.

Liczba stron A4 do wydruku: 4

Aby zagrać pobierz grę (1.28 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

Podpowiedziana przez www.logozabawy.blogspot.com

Zamiast zwykłych żetonów można użyć karteczek z obrazkami, słowami lub zdaniami z dowolnej innej gry logopedycznej, która zawiera odpowiednie dla dziecka słowa. Można też użyć pustych karteczek dołączonych do gry i samodzielnie wpisać pożądane zwroty. Z początkowej puli 10/20 żetonów dziecko otrzyma jedynie tyle, ile poprawnie wypowiedziało napisanych na nich fraz. Przy dobieraniu żetonów w trakcie gry dziecko rzuca kostką, aby określić ile żetonów może dostać, ale otrzymuje z nich tyle, ile fraz poprawnie wypowiedziało.

Galeria gry „Most”

Opis gry: most, rzeka, woda, Wenecja, wenecki, Golden Gate bridge, San Francisco, rzeki, podróż, podróże

Gra „Most” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.14) Rozróżnia stronę lewą i prawą.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa