Plansza do gry Arka Noego

Arka Noego. Darmowa gra planszowa

Arka Noego to darmowa gra planszowa wymagająca współpracy 2-4 dzieci. Oparta jest na motywach biblijnej historii Noego. Noe wraz z synami zbudował już arkę oraz zebrał prawie wszystkie znane mu zwierzęta. Zostały już tylko te, jakie można spotkać na terenach, które w przyszłości ludzie nazwą Polską. Czas nagli wszystkich, więc rodzinie Noego wystarczy go tylko na jeszcze jedną wyprawę w poszukiwaniu ostatnich 14 ptasich par. Jeśli się uda je złapać, to wszyscy wygrają. Jeśli nie, to fauna po potopie nie będzie taka sama.

Liczba graczy:

 • 1-4

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • umiejętności klasyfikacji,
 • współpracy,
 • nazw polskich ptaków

Biblijna podstawa gry:

 • Księga Rodzaju 6:9-22

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: po 1 dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: tak, dołączone do gry

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Światowy Dzień Dzikiej Przyrody (3 marca)
 • Międzynarodowy Dzień Ptaków (1 kwietnia)
 • Światowy Dzień Zwierząt (4 października)

Zasady gry „Arka Noego„:

Gra wymaga dodatkowo przygotowania po jednym pionku dla każdego gracza oraz wycięcia przynajmniej 2 kompletów kart z ptakami (str. 2-4 pliku z grą). Karty rozkładamy rozkładamy wg rodzajów ptaków – ułatwi to ich odszukiwanie w trakcie gry. Na początku wszyscy gracze ustawiają się polu z arką. Następnie kolejno poruszają się o tyle pól, ile oczek wypadnie na kostce. Jeśli pionek zatrzyma się na polu z rysunkiem ptaka, to gracz zabiera kartę z takim samym ptakiem. Gdyby nie było już takiej karty, to gracz ma prawo do kolejnego ruchu. Jeżeli pionek zatrzyma się polu z pytajnikiem, to gracz wybiera sobie 4 dowolne karty z ptakami oraz kartę „NIC” i podaje je innemu graczowi. Ten miesza je i odwraca obrazkiem do dołu. Gracz, którego pionek zatrzymał się na znaku zapytania losuje jedną kartę a reszta kart wraca do puli. Gra kończy się, gdy wszyscy gracze wrócą na pole z arką (wejście na to pole kończy każdy ruch – nawet jeśli gracz wyrzucił więcej oczek). Gracze wygrywają jeśli uda się im wspólnie zgromadzić 14 par ptaków. Uwaga! Niektóre pary ptaków umieszczone są na jednej karcie i nie ma potrzeby zebrania dwóch takich kart.

Liczba stron A4 do wydruku: 6

Aby zagrać pobierz grę (12.9 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

Nazwa każdego z ptaków zawiera głoskę „cz”. Do zasad dodajemy konieczność jej wymówienia (gdy dziecko otrzymuje kartę). Jeśli dziecko gra częściej może nazywać ptaki z pamięci. 2 komplety karty mogą również zostać wykorzystane jako memo.

Galeria gry „Arka Noego

Opis gry: arka Noego, arki Noego, ptaki, ptaki, Polska, Polski, syn, synowie

Gra „Arka Noego” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

One thought on “Arka Noego. Darmowa gra planszowa

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa