Plansza do gry Do Betlejem

Do Betlejem. Darmowa gra planszowa

Do Betlejem to wyścig dla 2 dzieci. Gra oparta jest na motywach historii bożonarodzeniowej. Wszyscy starsi i bardziej doświadczeni pasterze są na już miejscu. Zostało 2 ostatnich, najmłodszych i żaden z nich nie chce być ostatnim, który dostanie się do Betlejem – miejsca narodzenia Jezusa Chrystusa. Obaj mają nieduże stada – po 6 owiec, ale i tak są w stanie zawołać do 3 owcy na raz a do tego co kolejkę 1 owca myli się i idzie w złym kierunku. Mimo, że droga nie jest długa to będzie wymagać od pasterzy przemyślanych decyzji.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • kojarzenia znaku graficznego cyfry z liczebnością zbioru,
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Biblijna podstawa gry:

 • Ewangelia Łukasza 2:8-13

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: po 6 szt. (owce) + 1 szt. (pasterz) dla każdego gracza (najlepiej 6 żółtych, 6 niebieskich oraz 2 dowolne)
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Boże Narodzenie (25-26 grudnia)

Zasady gry „Do Betlejem”:

Pasterze to gra dla 2 osób. Gra wymaga dodatkowo przygotowania po 6 niebieskich i żółtych pionków, 2 pionków dowolnego koloru a także zwykłej kostki. Jest luźno związana z wydarzeniami opisanymi w Ewangelii Łukasza. Do Betlejem dotarli już prawie wszyscy pasterze ze swoimi stadami. Zostało tylko 2 najmłodszych pasterzy. Żaden z nich nie chce być ostatnim, którym przywita Zbawiciela.

Na początku gry gracze ustawiają swoich 6 pionków na polach z numerami (w swoim kolorze) u dołu planszy. W swojej kolejce gracz ustawia pionek pasterza nad jednym z pól z liczbami (nad górnym rzędem). Po tym może przesunąć 3 owce o 1 pole do przodu (z cyfrą, na którym stoi oraz z cyframi o 1 mniejszą i o 1 większą). Potem rzuca kostką i cofa o 1 pole swoją owcę oraz owcę drugiego gracza z pól z wylosowanymi oczkami). Wygrywa pasterz, który pierwszy doprowadzi do Betlejem wszystkie swoje 6 owiec. Nie można cofać owiec, które dotarły do Betlejem ani z pól startowych.

Liczba stron A4 do wydruku: 3

Aby zagrać pobierz grę (1.8 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

Można wprowadzić dodatkowy element gry jakim jest przywoływanie owiec. W tym przypadku trzeba zamienić pola z cyframi na pola z sylabami (są dostępne na 3 stronie pliku z grą). Ustawiając pionek pasterza gracz będzie musiał dodatkowo wypowiedzieć sylaby odpowiadające przesuwanym owcom. W grze proponowane są sylaby z m,n,r,l oraz puste koła, w które można wpisać własne sylaby czy litery.

Galeria gry „Do Betlejem”

Opis gry: Jezus, Boże Narodzenie, Święto, Święta, Szopka, Biblia, Nowy Testament, pasterz, zwierzęta, owce, stajnia, stajenka

Gra „Do Betlejem” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa