Plansza do gry Mama i Tata

Mama i Tata – Darmowa gra planszowa

Mama i Tata to darmowa gry – wyścig dla kilku dzieci. Celem jest jak najszybsze dotarcie do własnego rodzica. Najwygodniej się gry jeśli wszyscy gracze są po jednej stronie planszy (eliminuje to problem różnego postrzegania stron prawej i lewej przez graczy).

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-4)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • orientacji w przestrzeni
 • czytania
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: tak (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Międzynarodowy Dzień Rodzin (15 maja)
 • Dzień Matki (26 maja)
 • Dzień Ojca (23 czerwca)
 • Dzień Dziecka (1 czerwca)

Zasady gry „Mama i Tata”:

Na początku gracze sprawdzają, która postać będzie ich mamą lub tatą w grze. W tym celu losują jedną z białych kwadratowych kart a następnie odnajdują odpowiadający opisowi obrazek na planszy – to będzie rodzic i jednocześnie pole mety. Można też zamiast losowania umówić się, który z wydrukowanych portretów najbardziej przypomina rzeczywistego rodzica i na tym polu ustawić metę. Oczywiście dla każdego gracza (dziecka) meta będzie inna. Jeśli gra rodzeństwo to dopuszczalne jest ustalenie mety na tym samym polu.

Po ustaleniu, gdzie jest meta gracze odwracają wszystkie szare karty białą stroną do góry (można je też ułożyć w stos lub zostawić rozłożone). Następnie gracze ustawiają swoje pionki na dowolnym z pól z literami napisu „Dzieci”. Celem gry będzie jak najszybsze dotarcie do własnego rodzica.

Pierwszy gracz losuje kartę z opisem ruchu lub bierze ją z wierzchu stosu i postępuje zgodnie z opisem. Jeśli jest napis „idź prosto” to przesuwa swój pionek o dowolną liczbę pól w kierunku portretów rodziców, ale bez wchodzenia czy przekraczania zielonych pól trawy. Jeśli jest napis „idź w lewo” lub „idź w prawo” to gracz przesuwa w tym kierunku swój pionek (nie może przesunąć go do przodu). Ruch o przynajmniej 1 pole jest obowiązkowy z wyjątkiem sytuacji, gdy wywołuje to wyjście poza pola planszy lub wejście na trawnik (zielone pole) – takie ruchy są niedozwolone. Karta po wykorzystaniu odkłada jest na bok. Potem kartę losuje kolejny gracz i tak dalej. Jeśli wszystkie karty z opisem ruchu zostaną wykorzystane należy je potasować i ponownie ułożyć jak na początku gry.

Liczba stron A4 do wydruku: 3

Aby zagrać pobierz grę (505 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe lub z DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Mama i Tata”

Opis gry: mama, mamy, tata, tatowie, rodzic, rodzice, drzewo, drzewa,

Gra „Mama i Tata” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.14) Rozróżnia stronę lewą i prawą.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa