Plansza do gry Bajki

Bajki. Darmowa gra planszowa

Bajki to darmowa gra planszowa dla dwóch graczy. Zadaniem każdego z nich jest zebranie z planszy obrazków niezbędnych do zilustrowania ich bajki. Do wyboru jest bajka „Czerwony Kapturek” oraz „Stoliczku nakryj się”. Można też używać samych książeczek na zajęciach ćwiczących czytanie.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania 1-6
 • czytania
 • planowania
 • podejmowania decyzji
 • orientacji przestrzennej
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: tak (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Międzynarodowy Dzień Pisarzy (3 marca)
 • Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (2 kwietnia)
 • Dzień Czerwonego Kapturka (19 lipca)
 • Dzień Postaci z Bajek (5 listopada)

Zasady gry „Bajki”:

Przed rozpoczęciem gry należy przygotować planszę (skleić obie połówki), wyciąć obrazki i treść bajek. Obrazki i napisy należy ułożyć w książeczkę. Aby ułatwić jej tworzenie proponuję obrazki zafoliować i przyczepić je do książeczki za pomocą rzepów. Książeczkę należy przygotować w ten sposób, że na sąsiadujących stronach powinien być tekst z zaznaczonymi na czerwono słowami a obok rzep (i miejsce) na pasujący obrazek. Dla ułatwienia pod tekstem bajki są numery stron w książeczce, na których należy je dokleić.

Można też nie tworzyć książeczki. W taki wypadku na początku gry należy ułożyć wszystkie części opowieści obok siebie a obrazki zbierać pod tekstami.

Gracze startują z dowolnego wybranego przez siebie pola. Może to być również pole z obrazkiem pasującym do ich bajki. Gdy gracz wejdzie na pole z obrazkiem pasującym do jego bajki (lub gdy zaczyna na takim polu) to zabiera przyczepia ten obrazek do swojej książeczki. Gracz musi się zatrzymać (nawet, gdy wyrzucił więcej oczek) na polu z obrazkiem, który chce zabrać. Pionek można przesuwać w dowolną stronę, ale zawrócić można dopiero w następnej kolejce. Wygrywa osoba, która jako pierwsza uzupełni swoją bajkę obrazkami.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (379 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Bajki”

Opis gry: bajka, bajki, Czerwony Kapturek, Stoliczku nakryj się, wilk, mama, mamy, dziecko, dzieci, dziewczynka, dziewczynki, kije samobije, osioł, osły, stół, stolik, stoły, koszyk

Gra „Bajki” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.10) Wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa