Plansza do gry Czerwony Kapturek 2

Czerwony Kapturek 2. Darmowa gra planszowa

Czerwony Kapturek 2” to gra o tym jak powinien zachować się Czerwony Kapturek. Akcja dzieje się po wydarzeniach opisanych w bajce. Pojawią się w niej inne zwierzęta ale dziewczynka zgonie z zaleceniami mamy nie rozmawia z żadnym z nich.

Gra jest pomocą logopedyczną ćwiczącą prawidłowe wymawianie niektórych zmiękczeń.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 3
 • wymowy zmiękczeń
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: po 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 szt. o oczkach 1-3
 • Żetony: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Babci (21 stycznia)
 • Dzień Czerwonego Kapturka (19 lipca)
 • Światowy Dzień Zwierząt (4 października)
 • Dzień Postaci z Bajek (5 listopada)

Zasady gry „Czerwony Kapturek 2”:

Babcia znów zachorowała. Wilk dawno został przegnany przez myśliwego. A Czerwony Kapturek już pamięta, że nie wolno z nikim rozmawiać po drodze. Jeśli stanie na polu z obrazkiem zwierzęcia to musi wypowiedzieć jego nazwę oraz dodać słówko „ciii” oznaczające ciszę na przykład „sowa, ciii”. Gra posiada 2 warianty trudności:

 • Wariant I: przy nieprawidłowej wymowie nic się nie dzieje.
 • Wariant II: nieprawidłowa wymowa powoduje utratę następnej kolejki przez gracza.

Do gry niezbędna będzie kostka o małej ilości oczek (zamiast ścianek z liczbami 4,5,6 można nalepić 1,2,3 oczka). Zadaniem zawodników jest prawidłowe wymawianie nazw zwierząt oraz słowa ciii. Wygrywa ta osoba, która pierwsza dotrze do domku babci.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (471 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Czerwony Kapturek 2”

Plansza do gry Czerwony Kapturek 2
Plansza do gry
Opis gry: bajka, bajki, Czerwony Kapturek, logopedia, wymowa, zmiękczenia, zwierzęta, zwierzę, las, lasy

Gra „Czerwony Kapturek 2” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa