Plansza do gry Skarby jesieni

Skarby jesieni. Darmowa gra planszowa

„Skarby jesieni” to darmowa gra dla poszukiwaczy skarbów. Tym razem nie srebra czy z złota ale znaków jesieni. Gra wymaga spostrzegawczości i kształtuje zdolność zapamiętywania (jeśli gracze zdecydują się na odsłanianie losowanych kart).

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 6
 • ekologii
 • o porach roku
 • spostrzegawczości i pamięci
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: nie
 • Kostki: nie
 • Żetony: tak (12 szt. jest dołączonych do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Początek Kalendarzowej Jesieni (23 września)

Zasady gry „Skarby jesieni”:

Przed przystąpieniem do gry należy przygotować żetony. W tym celu wycinamy 12 kwadratów umieszczonych u dołu tej strony.

Gra polega na odnajdywaniu w stercie liści ukrytych tam skarbów jesieni. Na początku gracze układają obok planszy wszystkie 12 żetonów (obrazkami w dół). Potem na zmianę odkrywają po 1 obrazku. Jeśli na planszy po stronie gracza nie jest zakryte pole z takim samym symbolem to należy na nim położyć wylosowany obrazek. Jeśli wybrany zostanie kwadrat z chłopcem w stercie liści, to gracz może zakryć nim dowolne pole. (Aby ułatwić zasady można też grać bez „chłopca w stercie liści”). Jeśli wypadnie rzecz, która jest już zakryta, to kolejka przechodzi na następnego gracza a kwadrat wraca na stół (obrazkiem w dół).

Wygrywa osoba, która pierwsza zakryje wszystkie swoje pięć pól na planszy.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (890 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Skarby jesieni”

Plansza do gry Skarby jesieni
Plansza do gry
Opis gry: kasztan, kasztany, liść, liście, żołądź, żołędzie, jesień, pora roku, pory roku

Gra „Skarby jesieni” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa