Plansza do gry Mnożenie

Mnożenie – Darmowa gra planszowa

Mnożenie to darmowa gra dla kilku dzieci, choć najłatwiej grać we dwie osoby. Gracze rzucają dwoma dziesięciościennymi kostkami i mnożą wylosowane liczby. Następnie porównują otrzymany iloczyn z osiągnięciami nagradzanymi na planszy. Kto zdobędzie więcej wyróżnień wygrywa. Może się zdarzyć, że jeden iloczyn będzie pasować do kilku osiągnięć. Wtedy gracz musi sam zdecydować, które osiągnięcie zaznaczy, bo można zaznaczyć tylko jedno naraz. Gra wykracza poza program wychowania przedszkolnego.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • mnożenia
 • porównywania liczb
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: nie
 • Kostki: 2 dziesięciościenne (z oczkami 0-9)
 • Żetony/Karty: 15 szt dla każdego gracza lub w przypadku gry tylko 2 osób – 15 monet groszowych

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień matematyki (12 marca)
 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (29 września)

Zasady gry „Nazwa gry”:

Do gry niezbędne są 2 kostki z liczbami od 0 do 9 oraz po 15 żetonów dla każdej osoby. W swojej kolejce gracz rzuca obiema kostkami i mnoży wylosowane cyfry. Następnie sprawdza, która z nagród pasuje do jego wyniku i tę zakrywa swoim żetonem (można zakryć tylko jedną nagrodę naraz). Jeśli w wieńcu jest napisana liczba z plusem oznacza to, że tę nagrodę dostaje się za iloczyn równy tej liczbie lub większy. Jeśli liczba jest bez plusa to iloczyn musi być jej równy. Gra kończy się, gdy wszystkie pola z nagrodami zwykłymi zostaną zakryte. Wygrywa osoba, która zakryła więcej pul nagród zwykłych i specjalnych.

Grając we dwie osoby jako żetonów można użyć 15 monet groszowych. Jeden z graczy zakrywa wtedy swoje trofea reszkami a drugi orłami. W przypadku braku kostki dziesięciościennej można użyć 10 karteczek i na każdej napisać cyfry od 0 do 9 a następnie losować.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (2,08 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe lub na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Nazwa gry”

Opis gry: iloczyn, iloczyny, mnożenie, mnożenia, tabliczka mnożenia, tabliczki mnożenia, nagrody, medal, medale, order, ordery, wieniec, wieńce,

Gra „Nazwa gry” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Mała Arka (wrzesień 2017)

One thought on “Mnożenie – Darmowa gra planszowa

 1. Niezadowolona z pisowni 17 stycznia 2020 at 18:52

  Dla kilkorga nie „dla kilku dzieci” ,
  nie „we dwie” , a w dwie osoby ,
  Gracze rzucają dwiema nie dwoma kostkami

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa