Gra planszowa Drukarze

Drukarze. Darmowa gra planszowa

Drukarze to darmowa gra – wyścig po sławę. Gracze są konkurentami Jana Gutenberga i też próbują wykorzystać swój pomysł na masowy druk 42-wersowej Biblii. Komu pierwszemu uda się wydruk, tego imię zapisze się w annałach i przejdzie do historii. Może się jednak zdarzyć, że wszystkich wyprzedzi Jan Gutenberg i to jemu przypadnie cała chwała. Gra powstała z myślą o Dniu Drukarza. The english manual is included.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • porównywania liczb w zakresie 10
 • przeliczania do 6
 • historii pisma
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza + 1 czarny pionek
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Drukarza (4 czerwca)

Zasady gry „Drukarze”:

Nie tylko Jan Gutenberg wpadł na pomysł połączenia ruchomych czcionek, farby, papieru i prasy do wyciskania. Również wy to zrobiliście. Jednak tylko rzemieślnik, który jako pierwszy opublikuje drukowaną książkę zostanie sławny. Wyścig czas zacząć. Kto pierwszy wyda 42-wersową Biblię wygra.

Przygotowanie gry

Przed rozpoczęciem gry należy przygotować po pionku dla każdego gracza (każdy ma w innym kolorze, ale nie czarny) oraz jeden czarny pionek dla mistrza Gutenberga. Potrzebna też będzie jedna zwykła kostka.

Rozpoczęcie gry

Każdy z graczy ustawia swój pionek na polu Start. Na tym polu ustawiamy też czarny pionek pana Gutenberga. Pierwszy przesuwany jest czarny pionek o 2 pola . Następnie gracze muszą ustalić swoją kolejkę ruchu. Kto wyrzuci najwięcej oczek, ten będzie poruszał się zaraz po Gutenbergu. Pozostali gracze będą grali w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.

Rozgrywka

W swojej kolejce gracz przesuwa pionek o tyle pól, ile wyrzucił na kostce. Jeśli pionek stoi na polu, na którym nie ma żadnej cyfry, to gracz przesuwa go od razu. Jeżeli pionek stoi na polu z jakąś cyfrą, to można go przesunąć tylko wtedy, gdy wypadnie mniejsza od niej liczba oczek. Jeśli gracz wyrzuci więcej lub tyle samo oczek, to nie może przesunąć pionka.

Wygrana

Wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze do pola Meta. Jeśli pierwszy będzie w tym miejscu czarny pionek, to cała sława przypadnie panu Gutenbergowi.

Liczba stron A4 do wydruku: 2 + 1 (the english manual)

Aby zagrać pobierz grę (706 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Drukarze”

Opis gry: drukarz, drukarze, drukarnia, drukarnie, książka, książki, drukowanie

Gra „Drukarze” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.
 • (IV.21) Rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie. Uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych
  w języku obcym nowożytnym. Używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności w języku obcym nowożytnym.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.
  * Dziecko wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzeniach, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa