Plansza do gry Bociany

Bociany. Darmowa gra planszowa

Bociany to darmowa gra planszowa – wyścig, w którym bardziej od szybkości liczy się złapanie okazji do zrobienia dobrego zdjęcia tych ptaków. W czasie rozgrywki gracze będą musieli porównywać liczby na dwóch kostkach: sześciościennej i dziesięciościennej. Gra przeznaczona jest dla 2-4 osób a wygra ta, która będzie miała na końcu najwięcej zdjęć bocianów. The english manual is included.

Liczba graczy:

 • 2-4

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania do 10
 • porównywania liczb w zakresie 10
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza (czerwony, zielony, niebieski lub żółty)
 • Kostki: 1 zwykła i 1 dziesięciościenna
 • Żetony/Karty: tak (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Światowy Dzień Dzikiej Przyrody (3 marca)
 • Międzynarodowy Dzień Ptaków (1 kwietnia)
 • Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (druga sobota maja)
 • Dzień Bociana Białego (31 marca)
 • Światowy Dzień Ptaków (1 października)
 • Europejski Dzień Ptaków (2 października)
 • Światowy Dzień Zwierząt (4 października)

Zasady gry „Bociany”:

Przygotowania

Gra przeznaczona jest dla 2-4 osób. Każdy z graczy potrzebuje pionka w innym kolorze (żółtym, czerwonym, zielonym lub niebieskim). Do gry niezbędna jest też jedna zwykła oraz jedna dziesięciościenna kostka.

Rozgrywka

Każdy z graczy ustawia swój pionek na kwadracie w tym samym kolorze. Grę rozpoczyna osoba, która wyrzuci najwięcej oczek na zwykłej kostce. W swojej kolejce gracz rzuca zwykłą kostką i przesuwa zgodnie z ruchem wskazówek zegara własny pionek o tyle pól, ile oczek wypadło na kostce. Nie liczymy pól zajętych przez inne pionki. Jeśli ruch zakończy się na białym pol, to kolejka przechodzi na następnego gracza. Jeżeli ruch się zakończy na kolorowym kwadracie (innym niż kolor pionka), to gracz ma dodatkowy ruch. Jeśli ruch zakończy się na polu z aparatem, to gracz ma możliwość zrobienia zdjęcia bocianowi. Gdy aparat jest w kolorze pionka, to gracz rzuca oboma kostkami. Jeżeli wynik na kostce dziesięciościennej jest niemniejszy niż na zwykłej, to zdjęcie się udało i gracz bierze jedną kartę ze zdjęciem bociana. W przypadku gdy aparat jest w innym kolorze, to wynik na zwykłej kostce nie może być mniejszy niż na dziesięciościennej, aby zrobić udane zdjęcie. Gdy gracz dotrze z powrotem do swojego pola zatrzymuje na nim swój pionek i czeka, aż wszyscy inni gracze zrobią to samo.

Wygrana

Gra kończy się, gdy wszyscy wrócą na swoje pole startowe. Wygrywa osoba, która zrobiła (zebrała) najwięcej zdjęć bocianów.

Liczba stron A4 do wydruku: 3 + 1 (english manual)

Aby zagrać pobierz grę (5.01 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Bociany”

Opis gry: bocian, bociany, zdjęcie, zdjęcia, fotograf, fotografowie, fotografia, fotografie

Gra „Bociany” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.
 • (IV.21) Rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie. Uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych
  w języku obcym nowożytnym. Używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności w języku obcym nowożytnym.
 • (IV.22) Reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej. Używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w języku mniejszości narodowej lub etnicznej. Rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem w języku mniejszości narodowej lub etnicznej. Dziecko zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa