Plansza do gry Na scenie

Na scenie. Darmowa gra planszowa do wydruku.

Na scenie to darmowa gra – wyścig dla kilku dzieci. Gracze starają się jak najszybciej odbyć próbę generalna przedstawienia i przejść z jednej strony sceny na drugą. O zachowaniu na scenie decyduje rzut kostką. Może to być przesunięcie się na planszy, ćwiczenie wymowy lub strojenie min. Te dwa ostatnie mogą się też przydać w realnym życiu – jako przygotowanie do prawdziwych występów.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 1-6
 • wymowy głosek w sylabach
 • wyrażania emocji

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Międzynarodowy Dzień Teatru (27 marca)

Zasady gry „Na scenie”:

Celem graczy jest zagranie próby generalnej przedstawienia. W tym celu muszą przejść z jednego końca sceny na drugi. Na początku gracze ustawiają swoje pionki na jasnoniebieskim polu. Potem począwszy od najmłodszego kolejno rzucają kostką. Następnie sprawdzają co się zdarzyło:

 • 1 lub 2 lub 3 oczka = tyle pól należy się przesunąć pionek
 • 4 lub 5 to ćwiczenie wymowy = powiedz 3 sylaby z określoną na początku głoską np. sa, se, so
 • 6 to ćwiczenie mimiki = zagraj smutną i wesołą twarz

Jeśli gracz zakończy ruch na pomarańczowym polu to musi sprawdzić, czy jego pionek jest ostatni (wszystkie inne pionki muszą być przed nim). Jeśli tak to ma prawo przesunąć się dodatkowo o 1 pole, bo nie próba nie może czekać na spóźnionego aktora. Gra kończy się, gdy wszyscy gracze skończą próbę (dotrą do dużego koła po przeciwnej stronie sceny).

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (282 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox .

Aktualizacja:

Na życzenie użytkownika rene zrobiłem wersję z większymi kołami. Plik jest do pobrania tutaj.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

W wersji podstawowej gra wymaga wymawiania głoski w sylabie. Na początku gry trzeba powiedzieć dzieciom jakie sylaby będą dozwolone.

Aktorzy używają też ciągów samogłoskowych a,e,o,i,o,u,y lub specjalnych zdań np: Straszny Sasza szedł suchą szosą. Pomysł należy dostosować do potrzeb dziecka.

Galeria gry „Na scenie”

Opis gry: teatr, teatry, scena, sceny, kurtyna, kurtyny, przedstawienie, przedstawienia, aktor, aktorzy,

Gra „Na scenie” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.14) Rozróżnia stronę lewą i prawą.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

3 thoughts on “Na scenie. Darmowa gra planszowa do wydruku.

 1. rene 11 kwietnia 2015 at 19:44

  Super pomysł.
  Można by prosić o planszę z większymi polami(kołami)?

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa