Plansza do gry Sanki

Sanki. Darmowa gra planszowa

Sanki są darmowym wyścigiem dla dwójki dzieci. Obaj gracze muszą zjechać sankami z górki. W zależności od stopnia trudności gra będzie wymagała użycia różnych kostek. Najłatwiejszym wariant pozwala grać z dziećmi trzyletnimi. Trudniejsza wymaga jednak porównywania liczb w zakresie 6.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • porównywania liczb w zakresie 6
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 2 szt.
 • Kostki: 3 zwykłe (1-6 oczek) dla wersji trudniejszej,
  1 kostka zerojedynkowa lub specjalnie przygotowana wg wskazówek z instrukcji dla wersji łatwiejszej.
 • Karty/Żetony: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Światowy Dzień Śniegu (20 stycznia)

Zasady gry „Sanki”:

Celem gry jest jak najszybsze zjechanie sankami w dół górki. Obaj gracze rozpoczynają od pól oznaczonych sankami i poruszają się na zmianę. Poruszać się wolno tylko po polach własnego koloru w kierunku najbliższego i leżącego niżej pola. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do ostatniego dużego prostokąta.

WARIANT I (łatwiejszy)

Do gry używana będzie kostka z liczbami 0 i 1. Zero oznacza, że sanki wbiły się w śnieg i nie jadą a jedynka, że przesuwają się o 1 pole. Można też zrobić kostkę z 3 symbolami sanek i 3 pustymi ściankami. Wtedy gracz będzie poruszał się gdy wyrzuci „sanki”. Symbole na ścianki kostki są do wycięcia na dole karty instrukcji.

WARIANT II (trudniejszy)

Do gry potrzeba będzie 3 zwykłych kostek. Każdy z graczy dostaje swoją kostkę do zaznaczania prędkości a jedna jest wspólna i gracze rzucają nią na zmianę. Na początku na Kostkach Prędkości ustawiamy 1. Jeśli gracz wyrzuci na więcej niż pokazuje jego Kostka Prędkości to może przesunąć się o 1 pole. Jeśli przesunął swój pionek to przedstawia kostkę prędkości na 2 oczka. Jeżeli nie to kostka prędkości pokazuje dotychczasową liczbę. Kolejka przechodzi na drugiego gracza, który postępuje analogicznie. W następnej swojej kolejce gracz musi rzucić więcej niż pokazuje jego Kostka Prędkości. Jeśli mu się uda to przesuwa się o tyle pól ile pokazuje Kostka Prędkości (a nie tyle ile wyrzucił) a po ruchu dodaje 1 do liczby na niej itd. Wejście na duży prostokąt kończy ruch i grę.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (198 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Sanki”

Plansza do gry Sanki
Plansza do gry
Opis gry: sanki, śnieg, góra, zima

Gra „Sanki” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

1 thoughts on “Sanki. Darmowa gra planszowa

 1. Bartek 10 stycznia 2014 at 23:04

  Fajna gra. Szkoda, że tylko zimy za oknem nie ma.

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa