Plansza do gry Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie

Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Darmowa gra planszowa

Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie to darmowa gra na motywach wiersza Juliana Tuwima. Gracze muszą uzbierać karty z postaciami tak, aby możliwe stało się wyrwanie tytułowego warzywa. Rzepka jest jest trudniejsza do wyrwania niż może się wydawać i do jej wyrwania będą potrzebne wszystkie dostępne ręce i łapy. Ułatwieniem jest znajomość wiersza, ale i bez niej można sobie poradzić patrząc na ściągawkę umieszczoną na planszy.

Liczba graczy:

 • 3-6

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • podejmowania decyzji
 • układania kolekcji i szeregów
 • polskiej literatury dziecięcej
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: nie
 • Kostki: nie
 • Karty/Żetony: tak, dołączone do gry

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Babci (21 stycznia)
 • Dzień Babci (22 stycznia)
 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21 lutego)
 • Dzień Seniora (14 listopada)

Zasady gry „Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie”:

Celem gry jest ustawienie własnej kolejki postaci niezbędnych do wyrwania rzepki. Na początku trzeba utworzyć talię kart. W tym celu tasujemy tyle kompletów kart ilu jest graczy. Następnie każdemu z graczy rozdajemy po 10 kart. W swojej kolejce gracz może położyć kolejno 2 pasujące karty lub zażądać wymiany wszystkich swoich kart na wszystkie karty innego gracza a potem (o ile posiada właściwą kartę) dołożyć 1 do własnej kolejki. Wymiana musi nastąpić przed położeniem karty we własnej kolejce. Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy ułoży swoją kolejkę. Oczywiście kolejka postaci musi odpowiadać tej z wiersza Juliana Tuwima. Dla osób nie znających wiersza na każdej karcie dodano liczby pokazujące miejsce w kolejce tej osoby lub tego zwierzęcia.

Liczba stron A4 do wydruku: 7

Aby zagrać pobierz grę (390 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie”

Plansza do gry Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie
Plansza do gry
Opis gry: rzepka, Tuwim, ogród, ogrody, dziadek, babcia, wnuczek, wnuczkowie, pies, psy, kot, koty, kura, kury, gęś, gęsi, bocian, bociany, żaba, żaby, kawka, kawki, senior, seniorka, seniorzy, zwierzę, zwierzęta, wiersz, wiersze.

Gra „Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.11) Zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa