Plansza do gry Wigilijne zaspy

Wigilijne zaspy. Darmowa gra planszowa

Wigilijne zaspy to darmowa gra, w której dzieci się ścigają a jednocześnie i tak trzeba czekać na najwolniejszych. Wigilijna kolacja u dziadków nie może się przecież rozpocząć bez przybycia wszystkich gości. Każdy ruch graczy ćwiczy umiejętność odejmowania – jest różnicą między ilością oczek wyrzuconych na „kostce ruchu” a ilością oczek z „kostki śnieżnych zasp”.

Nazwa gry to krótki opis gry.

Liczba graczy:

 • 2-3

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 6
 • odejmowania w zakresie 6
 • radzenia sobie z porażką
 • polskich tradycji

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: po 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 2 specjalnie przygotowane kostki. Jedna tylko z cyframi 4,5,6 a druga jedynie z 1,2,3.
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Światowy Dzień Śniegu (20 stycznia)
 • Wigilia (24 grudnia)

Zasady gry „Wigilijne zaspy”:

Przed rozgrywką

Gra wymaga przygotowania 2 kostek. Na potrzeby gry można przerobić zwykłe kostki sześcienne. Na pierwszej zaklejmy oczka 1.2.3 cyframi 4,5,6 a na drugiej 4,5,6 cyframi 1,2,3. W ten sposób na pierwszej kostce będą tylko liczby 4,5,6 a na drugiej 1,2,3. Pozwoli to na uniknięcie liczb ujemnych przy odejmowaniu od siebie liczba .

Rozgrywka

 1. Wszyscy gracze ustawiają swoje pionki na polach z kolorowymi domkami.
 2. Pierwszy porusza się najmłodszy gracz. Jeśli nie można ustalić, kto jest najmłodszy to porusza się gracz, który wyrzuci najwięcej oczek na kostce.
 3. W swojej kolejce gracz rzuca dwoma kostkami: kostką ruchu (4-6 oczek) i kostką zasp śnieżnych (1-3 oczka).
 4. Gracz przesuwa swój pionek o tyle pól ile wynosi różnica oczek między kostkami (większą i mniejszą liczbą).
 5. Wygrywa ten gracz, który mimo zasp na drodze pierwszy pojawi się w domu u dziadków na wigilijnej kolacji.
 6. Gra kończy się, gdy wszyscy gracze dotrą do domu dziadków.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (310 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Wigilijne zaspy”

Opis gry: Wigilia, zaspy, kolacja, śnieg, dziadkowie, dziadek, babcia, zima

Gra „Wigilijne zaspy” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa