Plansza do gry Zaproszenie na bal

Zaproszenie na bal. Darmowa gra planszowa

Zaproszenie na bal to darmowa gra, w której dwie osoby starają się zaprosić innych na bal. Wygra ta z nich, która dostarczy więcej zaproszeń. Gra wymaga zaproszenia wszystkich samotnie stojących dzieci na planszy. Gracze zaś będą planować swoje strategie na dotarcie w poszczególne miejsca oraz korygować je na bieżąco oceniając swoje szanse i możliwości dotarcia do kolejnych dzieci.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 6
 • radzenia sobie z porażką
 • planowania

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 6-7 dla każdego z graczy.
 • Kostki: 1 zwykłe (1-6 oczek)
 • Karty/Żetony: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Karnawał (styczeń lub luty)

Zasady gry „Zaproszenie na bal”:

Celem gry jest zaproszenie jak największej ilości dzieci na bal. Komu się to uda zostaje królem lub królową balu. Gra przeznaczona jest dla 2 osób. Każdy z zawodników dostaje po 6 pionków jednego koloru, które ustawią na jednym z pól startowych. Następnie na zmianę rzucają kostką i przesuwają swój pionek o tyle pól ile ona pokaże. Jeśli pionek dojdzie do pola z dzieckiem to zostaje na tym miejscu a w następnej kolejce gracz porusza się kolejnym pionkiem czekającym na polu start. Wygrywa ten gracz, który zaprosi (zakryje) więcej dzieci. Dwa pionki nie mogą stać na jednym polu. Jeśli ruch wypada na polu zajmowanym przez inny pionek to gracz go „przeskakuje” (nie liczymy tego pola).

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (161 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Zaproszenie na bal”

Plansza do gry Zaproszenie na bal
Plansza do gry
Opis gry: bal, bale, dziecko, dzieci, zaproszenie, zaproszenia, karnawał

Gra „Zaproszenie na bal” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa