Plansza do gry Dom Bałwanków

Dom bałwanków. Darmowa gra planszowa

Dom bałwanków to darmowy wyścig dla 2-4 graczy. Każdy pionek to śniegowy bałwan. Celem jest jak najszybsze umieszczenie 4 pionków na kolorowych polach na brzegu planszy. W tym celu trzeba przejść całą drogę lub mieć szczęście i stanąć na polu, na którym ukrył się bałwanek. Wygrywa gracz, który zrobi to najszybciej. Gra dodatkowo utrwala pojęcie parzystości.

Liczba graczy:

 • 2-4

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • parzystości
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 4 szt. dla każdego gracza (żółte, czerwone, niebieskie, zielone)
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Światowy Dzień Śniegu (20 stycznia)

Zasady gry „Dom bałwanków”:

Celem wszystkich rodzin bałwanków jest jak najszybsze dotarcie do domku na środku planszy. Na każdą rodzinę składają się 4 postacie (każdy z graczy dostaje po 4 pionki tego samego koloru i ustawia je na swoich polach na brzegu planszy). Wszystkie one muszą znaleźć się w zimowym domku. Można to osiągnąć na 2 sposoby:

 • dojść do pola z domkiem (duże ciemnoszare pole) na końcu drogi. Na tym polu zawsze kończy się ruch nawet jeśli gracz wyrzucił więcej oczek,
 • stanąć na polu z ukrytym bałwankiem (pola z szarą ramką).

Pionek, który stanie na polu z ukrytym bałwankiem zostaje przeniesiony do domku bałwanków. Wygrywa gracz, który pierwszy umieści tam wszystkie swoje pionki..
W swojej kolejce gracz może wykonać jedno z tych działań:

 • jeśli wyrzuci parzystą liczbę wystawić pionek na planszę (duże jasnoszare pole z literą „S”) ,
 • w każdym przypadku poruszyć własny pionek, który jest na planszy.

Nie można ustawić dwóch własnych pionków na jednym polu. Jeśli pionek ma przejść przez pole, na którym stoi już pionek tego samego koloru to tego pola nie liczymy podczas ruchu. Pole puste lub tylko z pionkiem innego koloru liczymy normalnie.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (1.18 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Dom bałwanków”

Plansza do gry Dom Bałwanków
Plansza do gry
Opis gry: bałwan, zima, śnieg, dom, domek, rodzina,

Gra „Dom bałwanków” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa