Plansza do gry Pasterze

Pasterze. Darmowa gra planszowa

Pasterze to wyścig dla 2-3 dzieci. Gra oparta jest na motywach historii bożonarodzeniowej. Celem każdego z graczy jest dostanie się do stajenki, gdzie narodził się Jezus. Niestety pastuszkowie są strachliwi poruszają się jedynie, gdy zobaczą anioła w odpowiednim kolorze. Dla uproszczenia przyjęto, że czarny anioł nikomu nie pomaga.

Liczba graczy:

 • 2-3

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • nazw kolorów
 • podziału kolorów na podstawowe i pochodne
 • radzenia sobie z porażką

Biblijna podstawa gry:

 • Ewangelia Łukasza 2:8-13

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza (żółty, czerwony, niebieski)
 • Kostki: nie
 • Żetony/Karty: tak (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Anioła (6 grudnia)
 • Boże Narodzenie (25 grudnia, 26 grudnia)

Zasady gry „Pasterze”:

Pasterze to gra dla 2-3 osób. Nawiązuje w luźny sposób do wydarzeń opisanych w Ewangelii Łukasza. Pasterze starają się jak najszybciej dotrzeć do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. Są trochę strachliwi, trochę nieufni, więc podążają za aniołem, który ma kolor ich ubrań (ruch o 2 pola) lub kolor pochodny (ruch o 1 pole). W kolorach pochodnych są małe kółka przy polach startowych. Np. pasterz w żółtym stroju przesunie się o 2 pola, gdy zobaczy żółtego anioła. O 1 pole, gdy zobaczy zielonego, pomarańczowego lub brązowego. Nie poruszy się, gdy zobaczy czerwonego, niebieskiego, fioletowego lub czarnego.

Na początku gracze ustawiają swoje pionki na polu z pasterzem. Karty z aniołami układa się białą stroną do góry w prawym, górnym rogu planszy. Potem gracze kolejno ciągną karty z aniołami i sprawdzają czy anioł jest w kolorze, któremu ufa pasterz. Jeśli tak, to przesuwają swój pionek stosownie do koloru anioła. Gra kończy się, gdy wszyscy gracze dotrą do stajenki.

Dla utrudnienia można pytać dzieci po wylosowaniu właściwego anioła jaki kolor trzeba dodać do koloru pasterza, aby otrzymać kolor anioła. Np. jeśli grający niebieskim pasterzem wylosuje niebieskiego anioła to musi dodać „żadnego” a jeśli brązowego to musi powiedzieć „żółty i czerwony”.

Aktualizacja 16.12.2014

Dla ułatwienia rozpoznawania kolorów aniołów rozjaśniłem niebieskie i pomarańczowe anioły oraz powiększyłem i otoczyłem białą obwódką kółka z kolorami pochodnymi na planszy. Dół planszy ma teraz kolor bardziej zbliżony do górnej części. Dodałem też anioły z angielskimi podpisami. Aby przyspieszyć grę należy wyjąć z talii czarne anioły.

Liczba stron A4 do wydruku: 4

Aby zagrać pobierz grę (1.08 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Pasterze”

Opis gry: Biblia, Jezus, Boże Narodzenie, Święto, Święta, Nowy Testament, pasterz, stado, Betlejem

Gra „Pasterze” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa