Plansza do gry Świąteczny Obiad

Świąteczny obiad. Darmowa gra planszowa do wydruku.

Świąteczny obiad to darmowa gra dla kilkorga dzieci, których zadaniem będzie zebranie dodatków niezbędnych do podania tytułowego, świątecznego obiadu. Gra nie ma klasycznych pół startu i mety a kończy się po wykonaniu zadania. Gracze wykonują wspólne zadanie ale jednocześnie rywalizują ze sobą w liczbie zebranych dodatków.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 1-6
 • spostrzegawczości
 • porównywania kolorów
 • porównywania liczebności zbioru
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: tak, dołączone do gry

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • brak

Zasady gry „Świąteczny obiad”:

Na początku należy wyciąć karty ze strony 2 i położyć je obok planszy obrazkami do góry. Potem każdy z osób zaczyna z dowolnego pola. W swojej kolejce gracz rzuca kostką i przesuwa swój pionek zgodnie z ruchem wskazówek zegara o tyle pól, ile wypadło oczek na kostce. Jeśli ruch kończy się polu z obrazkiem to gracz ma prawo wziąć taką samą kartę (jeśli jest jeszcze dostępna). Jeśli ruch kończy się polu ze znakiem zapytania to gracz może wziąć dowolną wolną kartę. Jeżeli ruch kończy się na kolorowym polu (poza białym) to ma prawo wziąć obrazek, na którym taki kolor występuje (np: zielone pole pozwala na zabranie marchewki, bo ma zieloną natkę). Po zakończeniu ruchu na białym polu nic się nie dzieje. Gra toczy się, aż wszystkie karty zostaną rozdane. Wygrywa osoba, która zbierze ich najwięcej.

Jeśli wydrukuje się więcej kart (strona 2) to można zmienić zasady gry i wymagać od graczy, aby każdy z nich starał się zebrać wszystkie niezbędne (widoczne na planszy) dodatki do pieczeni. W tym wypadku wygrywa osoba, która jako pierwsza zbierze je wszystkie.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (1,04 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe lub na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Świąteczny obiad”

Opis gry: jedzenie, obiad, obiady, owoce, owoc, warzywa,warzywo, Święta, święto, święto dziękczynienia, święta dziękczynienia, rodzina, rodziny, winogrona, pomidor, pomidory, jabłko, jabłka, marchew, marchewki, gruszka, gruszki, ser, sery

Gra „Świąteczny obiad” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

1 thoughts on “Świąteczny obiad. Darmowa gra planszowa do wydruku.

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa