Plansza do gry Rut i Noemi

Rut i Noemi. Darmowa gra planszowa do wydruku.

Rut i Noemi to darmowa gra planszowa opierająca się na współpracy dwójki dzieci. Oparta jest na motywach biblijnej historii Rut i jej teściowej Noemi. Obie kobiety wracają do Betlejem, aby tam szukać lepszego życia. Po drodze spotyka ich kilka niespodzianek, z którymi każda z nich może sobie lepiej poradzić niż jej towarzyszka. Tym samym mogą się wspierać nawzajem w trakcie podróży.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 1-6
 • dodawania
 • religii
 • współpracy
 • zmiany ról

Biblijna podstawa gry:

 • Księga Rut 1:6-22

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 2 szt
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: tak, dołączone do gry

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Światowy Dzień Uchodźcy (20 czerwca)

Zasady gry „Rut i Noemi”:

Gra przeznaczona jest dla 2 graczy. Jeden wciela się w postać Noemi a drugi w Rut. Obie postacie podróżują razem i tylko razem mogą wygrać lub przegrać. Na początku należy ustawić pionek na domku z napisem Moab a drugi na cyfrze 9 na linii czasu (CZAS DO ŻNIW). Następnie gracze wybierają, którą z postaci będą grać i biorą dla siebie odpowiednie karty. Potem jeden z graczy rzuca kostką i przesuwa pionek na mapie o tyle pól, ile wypadło na kostce. Jeśli ruch kończy na polu, które dotyka obrazka chaty lub nomada to gracz rzuca jeszcze raz kostką, uwzględnia ewentualny bonus od własnej postaci:

 • Rut:        +1 do rzutu kostką przy spotkaniu z nomadem
 • Noemi:  +1 do rzutu kostką w wiosce

a następnie sprawdza co się wydarzyło:

Nomad:

 • 1-2: Jedziesz w złą stronę. Cofasz się o 2 pola
 • 3-4: Nic się nie dzieje
 • 5-7: Jedziesz na wielbłądzie. 2 pola do przodu.

Wioska:

 • 1-2: Zbyt długo rozmawiacie. Tracicie 1 kolejkę.
 • 3-4: Nic się nie dzieje.
 • 5-7: Ludzie pokazują ci skrót. Idziecie 2 pola do przodu.

Po zakończeniu ruchu gracz dodatkowo przesuwa w prawo o 1 pole pionek na linii czasu. W drugiej kolejce kostką rzuca drugi gracz. Przesuwa pionek na mapie, ewentualnie wykonuje polecenia związane z zatrzymaniem się na polu z chatą lub nomadem. Na koniec dodatkowo przesuwa w prawo o 1 pole pionek na linii czasu. I tak na zmianę w następnych kolejkach. Gra kończy się momencie dotarcia do Betlejem. Jeśli gracze zdążą zanim pionek dotrze do pola „Żniwa” lub gdy na nim stanie wygrywają. Jeśli pionek przesunie się na pole „ZBYT PÓŹNO” (pionek wyjdzie na prawo, za pole z napisem „ŻNIWA”) to przegrywają.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (1,09 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe lub na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Rut i Noemi”

Opis gry: Izrael, Moab, podróż, podróże, uchodźca, uchodźcy, Rut, Noemi, Biblia, Stary Testament, Księga Rut, wioska, wioski, nomad, nomadzi, mapa, mapy, Betlejem, żniwa

Gra „Rut i Noemi” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.16) Posługuje pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro oraz określeniami pór dnia. Posługuje pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: nazwami dni tygodnia, miesięcy i pór roku.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

2 thoughts on “Rut i Noemi. Darmowa gra planszowa do wydruku.

 1. 365dniwobiektywielg 12 marca 2015 at 19:57

  Interesujaca zabawa wkoncu cos nie komputerowego

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa