Plansza do gry Czarna Dziura

Czarna dziura. Darmowa gra planszowa do wydruku.

Czarna dziura to darmowa gra planszowa dla 2-3 dzieci. Jest wyścigiem, który uczy dzieci wybranych, podstawowych pojęć z zakresu astronomii. Ćwiczy odejmowanie oraz orientację przestrzenną.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 1-6
 • odejmowania
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki (12 kwietnia)
 • Dzień Kosmosu (pierwszy piątek kwietnia)

Zasady gry „Czarna dziura”:

Wszyscy gracze kierują rakietami, które dotarły niebezpiecznie blisko czarnej dziury. Jak wiadomo czarna dziura pochłania wszystko – nawet światło. Jeśl rakieta wpadnie do niej, to już się nie wydostanie. Ale jeżeli wróci na ziemi,ę to jej załoga okryje się sławą najlepszych badaczy kosmosu.

Na początku gracze rzucają kostką, aby określić, z którego pola startują. Jeśli wypadnie 1 lub 2 to gracz ustawia pionek na zielonej rakiecie. Jeżeli wypadnie 3 lub 4 to gracz ustawia pionek na czerwonej rakiecie. Jeśli wypadnie 5 lub 6 to gracz ustawia pionek na niebieskiej rakiecie. Potem gracze kolejno rzucają kostkami i przesuwają swój pionek o tyle pól, ile pokazała kostka. Po ruchu grawitacja czarnej dziury przyciąga do siebie rakietę. Jeśli pionek zatrzymał się na polu z czerwoną obwódką to grawitacja działa najsilniej i gracz musi cofnąć pionka o 2 pola. Jeżeli obwódka jest czarna to odległość od czarnej dziury zmniejsza jej siłę oddziaływania i gracz cofa się jedynie o 1 pole. Jeśli obwódka jest biała to czarna dziura jest tak daleko, że przestaje przyciągać i gracz nie cofa się po wykonaniu ruchu. Jeżeli gracz cofnie się na ciemne pole pośrodku planszy to przegrywa, bo grawitacja w miejscu jest zbyt wielka. Gracz, który pierwszy dotrze na Ziemię okrywa się sławą i wygrywa.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (1,02 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe lub na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Czarna dziura”

Opis gry: kosmos, czarna dziura, czarne dziury, astronomia, rakieta, rakiety,

Gra „Czarna dziura” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa