Plansza główna. Gra 12 godzin

12 godzin. Darmowa gra planszowa

12 godzin to darmowa gra planszowa, w której dzieci zbierają 5-ciominutowe kryształy. Gracze uczą się pojęć czasowych ścigając się wokół tarczy zegara. Poznają, że godzina składa się z 60 minut oraz co to jest pół godziny i kwadrans.

Liczba graczy:

 • 2-4

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania z przekroczeniem progu dziesiętnego,
 • nauki pojęć czasowych

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: po 1 dla każdego gracza
 • Kostki: 1 specjalna z pojęciami czasowymi (dołączona do gry)
 • Żetony/Karty: 12 szt. małych żetonów dla każdego gracza (nie dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • brak

Zasady gry „12 godzin”:

Na początku gry ustawiamy pionki na jasnoniebieskim polu złotego zegara. Wszystkie kryształy umieszczamy z boku planszy. Każdy z graczy dostaje też dla siebie szaro-czarny zegar. W swojej kolejce gracz rzuca kostką. Odczytuje wynik, bierze odpowiednią ilość kryształów i kładzie je na własnym zegarze. Kryształy układamy kolejno na obwodzie z zegara, na liczbach tam umieszczonych. Pierwszą zakrywaną liczbą jest 5, potem 10, 15 i tak dalej. Jeśli gracz zakryje pole 60 to zdejmuje ze swojego zegara wszystkie kryształy a na złotym zegarze przestawia swój pionek na pole obok kolejnej godziny. Jeśli na kostce wypadnie napis „godzina” to gracz nie bierze kryształów i od razu przesuwa pionek na złotym zegarze o 1 godzinę (o 1 pole). Wygrywa gracz, który pierwszy okrąży tarczę złotego zegara.

Liczba stron A4 do wydruku: 10

Aby zagrać pobierz grę (2,9 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

Grę można łatwo wykorzystać do pracy z dziećmi z ORM. W tym celu należy stworzyć dodatkową kostkę (szablon na stronie 9). Dziecko po rzucie obiema kostkami musi wypowiedzieć zdanie łączące oba wylosowane symbole. np: jeśli wypadnie godzina i klocki to zanim zbierze żetony musi powiedzieć „Przez godzinę będę bawić się klockami”. W trakcie gry poćwiczy w ten sposób tworzenie zdań i odmianę wyrazów.

Galeria gry „12 godzin”

Opis gry: zegar, zegary, godzina, godziny, minuta, minuty, kwadrans, kwadranse,

Gra „12 godzin” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.16) Posługuje pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: wczoraj, dzisiaj, jutro oraz określeniami pór dnia. Posługuje pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: nazwami dni tygodnia, miesięcy i pór roku.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa