Plansza do gry Na wsi

Na wsi. Darmowa gra planszowa

Na wsi” to darmowa gra planszowa, w której poruszamy się po gospodarstwie rolnym. Przy okazji gracze zbierają karty ze zwierzętami i roślinami charakterystycznymi dla tej części naszego kraju. Aby wygrać trzeba zebrać co najmniej 10 różnych kart.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-4)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 10
 • przyrody
 • wiedzy o Polsce
 • radzenia sobie z porażki

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony: 64 karty (dołączone do gry), ok. 20-30 żetonów monet (dołączone do gry, ale można też użyć guzików lub monet 1 gr)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych (2 października)

Zasady gry „Na wsi”:

Celem gry jest zebranie 10 różnych kart ze zwierzętami lub roślinami uprawianymi na wsi. Jeśli gracz ma kilka takich samych kart to liczymy je jako jedną. Na początku gry każdy z graczy wybiera swój kolor i ustawia pionek na polu z domkiem w wybranym kolorze. Po ustawieniu się na polach startowych każdy z graczy dostaje po 4 karty z roślinami lub zwierzętami umieszczonymi na polach własnego koloru (w sumie 16). Jeśli gracz zakończy ruch na polu z domem innego gracza to musi mu dać w prezencie 1 monetę (o ile ją ma). Gracze mogą dodatkowo wymienić się po 1 karcie. Wymiana taka wymaga zgody obu graczy.

Po wejściu na pole innego gracza (z symbolem zwierzęcia lub rośliny) gracz może otrzymać kartę z jej symbolem. Jeśli nie ma jeszcze takiej karty, to może dokonać jej zakupu płacąc 2 monety lub 1 własną kartę. Właściciel pola i karty nie może w takim wypadku odmówić wymiany. Jeśli już ma taką kartę to nic się nie dzieje.

Jeżeli gracz zakończy ruch na polu własnego koloru lub na polu z symbolem monety to dostaje 1 monetę. Gdy gra mniej niż 4 graczy, to kolory nie wybrane przez nich stają się neutralne. Oznacza to, że kart zwierząt tego koloru nie rozdajemy graczom na początku gry. Zatrzymanie na tych polach nie powoduje konieczności zapłaty 1 monety (w domu) a karty roślin i zwierząt można tylko kupić za 2 monety.

Karty z gry można również wykorzystać do gry w memo.

Aby móc zagrać należy połączyć połówki planszy (strony 1 i 2 pliku z grą).

Liczba stron A4 do wydruku: 8

Aby zagrać pobierz grę (2.1 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Na wsi”

Opis gry: wieś, wsie, gospodarstwo rolna, gospodarstwa role, pole, pola, sad, sady, zwierzęta, rośliny

Gra „Na wsi” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.
  * Dziecko wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzeniach, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa