Plansza do gry Idzie Grześ przez wieś

Idzie Grześ przez wieś. Darmowa gra planszowa

Idzie Grześ przez wieś” jest darmowym wyścigiem dla 2 osób. Obaj gracze próbują przenieść piasek na drugi koniec wsi. Niestety po drodze, z każdym krokiem gubią jego część. Jeśli uda im się dojść a worek nie będzie pusty – wygrają. Jeśli w trakcie gry cały piasek się wysypie to trzeba go będzie zebrać. Gra oparta jest na motywach wiersza Juliana Tuwima.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 6
 • odejmowania w zakresie 6
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 2 szt.
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony: 20 lub 50 szt. (najlepiej małych kamyczków, które przypominają powiększone ziarna piasku).

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21 lutego)

Zasady gry „Idzie Grześ przez wieś”:

Gra jest przeznaczona dla 2 osób. Każda z nich startuje z innego dużego koła. Na początku obaj gracze dostają po 50 żetonów (bo Grześ worek piasku niesie). Potem na zmianę poruszają się o 1 pole*. Po przesunięciu swojego pionka rzucają kostką i oddają tyle żetonów ile pokazała kostka (bo piasek sypie się za Grzesiem). Jeśli gracz nie ma już tylu żetonów ile pokazała kostka to oddaje wszystkie jakie ma. Wygrać można na 2 sposoby:

 • jeśli gracz przejdzie przez całą wioskę (dojdzie do przeciwległego dużego koła) i zachowa choć jeden żeton (czyli nie został z pustym workiem). W tym momencie gra się kończy.
 • jeśli jeden z graczy nie dotarł na drugą stronę wioski a skończyły mu się żetony to musi zacząć wracać i tym razem rzut kostką pokazuje ile żetonów (ziaren piasku) zabiera. Po powrocie do startowych pól liczymy, kto ma więcej żetonów i ta osoba wygrywa. Gracz, który wróci wcześniej musi poczekać na drugą osobę.

*Wariant szybki to 20 żetonów i poruszanie się po 2 pola.

Liczba stron A4 do wydruku: 1

Aby zagrać pobierz grę (485 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Idzie Grześ przez wieś”

Plansza do gry Idzie Grześ przez wieś
Plansza do gry
Opis gry: wieś, wsie, piasek, ziarnko, ziarna, ziarno, Grześ, Grzegorz, wiersz, wiersze, Julian, Tuwim,

Gra „Idzie Grześ przez wieś” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa