Plansza do gry Cyrk

Cyrk. Darmowa gra planszowa

Cyrk to darmowa gra, w której gracze starają się ułożyć napis CYRK z zebranych liter. Wymaga od graczy umiejętności porównywania liczb w zakresie 1-6. Rozgrywka może zakończyć się zwycięstwem jednego, części lub wszystkich graczy i każdy z tych wariantów jest losowy. Grę przygotowano z myślą o Światowym Dniu Cyrku wypadającym w każdą trzecią sobotę kwietnia. The english manual is included.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-4)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania do 6
 • porównywania liczb w zakresie 6
 • czytania
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt.
 • Kostki: 1 zwykła dla każdego gracza
 • Żetony/Karty: tak (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Światowy Dzień Powolności (25 lutego)
 • Światowy Dzień Cyrku (21 kwietnia)

Zasady gry „Cyrk”:

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem rozgrywki trzeba wyciąć karty liter (s.4) oraz przygotować jeden pionek oraz po jednej zwykłej kostce dla każdego gracza. Obok planszy należy ułożyć karty z literami pustą stroną do góry. Czarne litery są tylko do wersji angielskiej. Gra przeznaczona jest dla 2-4 graczy.

Rozgrywka

Na początku gry należy ustawić pionek na polu z namiotem. Wszyscy gracze rzucają kostką a grę rozpoczyna osoba, która wyrzuci najmniej oczek. Przesuwa ona pionek o tyle pól, ile wypadło oczek. Polem jest zarówno zielone koło jak i postać z cyrku. Jeśli kilkoro graczy miało ten sam najmniejszy wynik, to tylko jeden z nich przesuwa pionek. Jeżeli ruch zakończy się na polu z postacią, to gracz przesuwający pionka bierze jedną kartę i zatrzymuje ją jeśli nie ma takiej. Jeśli kilkoro graczy miało wspólnie najmniejszy wynik, to każda taka osoba bierze dla siebie jedną kartę. Potem znów wszyscy gracze rzucają kostką i postępują jak pierwszej kolejce. Takie kolejki powtarzają się, aż pionek dotrze do pola z ostatnim klaunem (postać z trąbką). Wtedy gracze sprawdzają czy ktoś z nich ma litery, z których da się ułożyć napis CYRK (kolor liter nie ma znaczenia). Jeśli tak, to każda taka osoba wygrywa a gra się kończy. Jeśli nikt nie ma odpowiednich liter, to pionek wraca na pole z namiotem a gracze od nowa będą go przesuwać w kierunku klauna z trąbką zgodnie z wcześniejszymi zasadami – tym razem biorąc jednak po dwie karty zamiast jednej. Jeśli wystąpi taka potrzeba, to przejście trzeba powtórzyć za każdym przejściem zwiększając liczbę pobieranych kart o jeden. Jeśli skończą się karty liter należy potasować karty odrzucone przez graczy i użyć ponownie w stos.

Liczba stron A4 do wydruku: 4 + 1 (The English manual)

Aby zagrać pobierz grę (3.02 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Cyrk”

Opis gry: cyrk, cyrki, klaun, kauni, zwierzę, zwierzęta, namiot, namioty, rozrywka, namiot, namioty

Gra „Cyrk” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.
 • (IV.21) Rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie. Uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych
  w języku obcym nowożytnym. Używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności w języku obcym nowożytnym.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa