Plansza do gry Budujemy nasz dom

Budujemy nasz dom. Darmowa gra planszowa

Budujemy nasz dom to darmowa gra planszowa dla 2-4 dzieci. W trakcie gry gracze będą mieli musieli zebrać elementy niezbędne do zbudowania domu (m.in. ściany z cegieł, okna, drzwi, dach, komin). W grze nie jest ważna kolejność zbierania tych elementów, ale ich odpowiednia ilość lub liczba.

Gra powstała jako jedna z pierwszych w mojej pracy z dziećmi. Oryginalny plik z grą datowany był na 29.06.2001. Nie było w nim umieszczonej instrukcji a grafika była w niskiej rozdzielczości. Przeznaczona była jedynie dla 2 graczy. Wszystkie te mankamenty zostały poprawione w tej wersji gry.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-4)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • porównywania liczb
 • planowania
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: po 11 szt. dla każdego gracza (nie są dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień budowlańca (25 września)

Zasady gry „Budujemy nasz dom”:

Celem gry jest zbudowanie domu. Praca podzielona jest na części i należy je wszystkie wykonać – na szczęście w dowolnej kolejności. Grę rozpoczyna się od rozdania graczom Planów Budowy. Następnie wszyscy ustawiają swoje pionki na polu z majstrem i kolejno rzucają kostkami. Ilość oczek pokazuje o ile pól należy przesunąć pionek. Po zatrzymaniu się gracz sprawdza, czy brakuje mu w Planie Budowy takiego elementu. Jeśli tak, to zaznacza sobie jedno pole przy tym takim samym obrazku. Jeśli ma już wystarczającą ilość takich elementów to nic się nie dzieje. W grze istnieją dwa rodzaje pól specjalnych. Majster pozwala na dołożenie żetonu na dowolnym polu własnego Planu Budowy. Rozbiórka to utrata jednego, dowolnego żetonu z własnego Planu. Wygrywa gracz, który pierwszy zbierze
wszystkie elementy niezbędne do budowy domu (zakryje wszystkie pola z cyframi na własnym Planie Budowy).

Gra wymaga dodatkowo przygotowania po 1 jednym pionku oraz po 11 żetonów dla każdego z graczy. Potrzebna będzie też 1 kostka.

Liczba stron A4 do wydruku: 4

Aby zagrać pobierz grę (1.1 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

W przypadku dzieci z ORM można dodatkowo pytać „Gdzie ta część będzie w domu?” (poza ścianami, które będą odniesieniem). Np: okno będzie w ścianie, dach nad ścianą, komin na dachu, ogród przed domem/ścianą.

Galeria gry „Budujemy nasz dom”

Opis gry: budowanie, ściana, ściany, komin, okno, okna, drzwi, dach, dachy, budowa

Gra „Budujemy nasz dom” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa