Plansza do gry Hokej na lodzie

Hokej na lodzie. Darmowa gra planszowa

Hokej na lodzie to darmowa gra planszowa dla 2 dzieci. Zawodnicy muszą rozegrać 3 dwuminutowe tercje starając się strzelić w tym czasie jak najwięcej bramek. W przeciwieństwie do klasycznych gier gracze nie zmieniają się co kolejka. Zmiany kolejki wynikają jedynie z sytuacji na planszy i są losowe.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • porównywania liczb
 • cierpliwości i czekania na swoją kolej
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt.
 • Kostki: 1 specjalna (schemat dołączony do gry)
 • Żetony/Karty: 2 szt. do zaznaczania wyniku (nie dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień olimpijczyka (6 marca)
 • Światowy Dzień Sportu (6 kwietnia)

Zasady gry „Hokej na lodzie”:

Na początku ustawimy pionek w kole strefy środkowej a gracze wybierają kolory swoich drużyn. Potem gracze rzucają kostkami. Kto wyrzuci więcej ten przejmuje krążek (pionka) i gra nim dalej. Przestawia też pionek o 1 pole na strzałkę we własnym kolorze. Do obliczania wyniku każda strzałka traktowana jest jako 1 punkt. Zatrzymanie pionka w jednym z czerwonych lub niebieskich kół powoduje wznowienie gry. Kto z graczy wyrzuci więcej ten przejmuje krążek (pionka) i gra nim dalej. Przestawia też pionek o 1 pole na strzałkę we własnym kolorze. Do obliczania wyniku wznowienia każda strzałka traktowana jest jako 1 punkt. Jeśli pionek zatrzyma się na polu bramkowym to kolejka przechodzi na gracza broniącego się. Aby strzelić bramkę trzeba stojąc na strzałce przed bramką wyrzucić większą ilość strzałek. Nie można strzelić bramki ze strzałek za bramką, choć można tamtędy podawać. Strzałki, z których można strzelić bramkę mają pogrubiony kontur. Jeśli pionek zatrzyma się na strzałce, to kolejny ruch wykonuje gracz, do którego strzałka należy. Strzałki na kostce oznaczają o ile pól trzeba przesunąć pionek. Np.: 2 strzałki = 2 pola

Liczba stron A4 do wydruku: 3

Aby zagrać pobierz grę (651 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Hokej na lodzie”

Plansza do gry Hokej na lodzie
Plansza do gry
Opis gry: hokej, zima, sport, sporty zimowe, hokeista, łyżwy

Gra „Hokej na lodzie” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa