Plansza do gry Dwa zamki

Dwa zamki. Darmowa gra planszowa

„Dwa zamki” to darmowa gra wykorzystująca zręczność oraz zdolności decyzyjne 2 graczy. Gracze poruszają swoimi wieżami w celu zdobycia wież przeciwnika a w konsekwencji i jego zamku.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 6
 • porównywania wielkości
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 20 szt. dla każdego gracza (pionki muszą stwarzać możliwość nakładania się na siebie)
 • Kostki: nie
 • Żetony: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • brak

Zasady gry „Dwa zamki”:

Celem gry jest umieszczenie własnego pionka (wieży) w zamku przeciwnika. Na początku każdy z graczy ustawia swoje pionki na ciemnych polach jednego koloru. Na każdym polu startowym jest liczba, która określa ile pionków (ustawionych w wieżę) powinno na nim stanąć.

Pionki (wieże) mogą się poruszać tylko po liniach prostych (nie wolno po skosie, nie można „łamać” ruchu w jednej kolejce). Poruszać można tylko całą wieżę. Nie można jej rozdzielać na mniejsze kawałki. Każdy pionek (wieża) może poruszyć się maksymalnie o tyle pól na ile jest wysoki. Na przykład wieża złożona z 4 pionków może poruszyć się o 1,2,3 lub 4 pola po prostej.

Bicie wieży przeciwnika polega na wejściu na jej pole i dodaniu swoich pionków na wierzch bitej wieży. W ten sposób powstaje większa wieża kontrolowana przez bijącego gracza (właściciela określa kolor pionka na górze). Raz zbitą wieżę można zbić kolejny raz. Nie wolno bić kontrolowanych przez siebie wież. Oprócz zbicia wieżę można stracić jeśli się ona wywróci na planszy (bo np. jest zbyt wysoka). Pionki z wieży, która upadła, usuwa się na stałe z planszy. Nie można w tym celu specjalnie czy przypadkowo potrząsać planszą. Bić można tylko równą lub wyższą wieżę (zbudowaną z tej samej lub większej ilości pionków).W grze istnieje przymus ruchu. Kto się nie może ruszyć przegrywa. Nie ma przymusu bicia

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (192 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Dwa zamki”

Plansza do gry Dwa zamki
Plansza do gry
Opis gry: zamek, zamki, wieże, wieża, szachownica, szachy, warcaby

Gra „Dwa zamki” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa