Plansza do gry Zamek

Zamek. Darmowa gra planszowa

Zamek to darmowa gra planszowa dla 2-4 graczy. Zadaniem każdego z nich jest wspinanie się i dotarcie do najwyższej wieży, gdzie czeka nagroda. Gra ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 szt. specjalna (po 2 ścianki z trójkątem, kwadratem i kołem) lub żetony (dołączone do gry)
 • Żetony/Karty: tak, ale tylko do modyfikacji logopedycznej

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: tak (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Budowlańca (25 września)

Zasady gry „Zamek”:

Gra wymaga przygotowania specjalnej kostki: 2 ścianki z trójkątem, 2 ścianki z kołem, 2 ścianki z kwadratem. W tym celu można nakleić na zwykłą kostkę wycięte z dołu tej strony symbole. Jeden komplet jest czarno-biały (ułatwia rozpoznawanie figur), drugi kolorowy. Do zrobienia kostki wystarczy jeden z nich. Wszyscy gracze rozpoczynają z pola z gwiazdą. Następnie rzucają kostką i sprawdzają jaka figura wypadła. Przesuwają swój pionek wzdłuż niebieskiej linii do najbliższego pola z tą figurą. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze na szczyt najwyższej wieży zamku.

Liczba stron A4 do wydruku: 4

Aby zagrać pobierz grę (967 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

Dzięki współpracy z LogoZabawy grę może można wykorzystać jako pomoc logopedyczną. W tym celu zamiast kostki możemy przygotować kartoniki z figurami oraz zapisanymi słowami (do pobrania). Dziecko losuje kartonik, powtarza zapisane na nim słowa i idzie do przodu na najbliższe pole z wylosowaną figurą. Oprócz samego powtórzenia, możemy – oczywiście – ułożyć zdanie z zadanym słowem lub zestawieniem słów. Można wydrukować kartoniki z wyrazami do ćwiczenia głosek ciszących (str. 3) albo bez wyrazów – do samodzielnego uzupełnienia (str. 4).

Aktualizacja w dniu 4.12.2014

Poprawione zostały napisy na 2 kartach logopedycznych. Plik z grą został zaktualizowany

Galeria gry „Zamek”

Opis gry: koło, koła, kwadrat, kwadraty, trójkąt, trójkąty, zamek, zamki, wieża, wieże,

Gra „Zamek” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa