Plansza do gry Będę Prezydentem

Będę prezydentem. Darmowa gra planszowa na wybory.

Będę prezydentem to darmowa gra na wybory przeznaczona dla kilkorga dzieci. Celem jest zdobycie poparcia w jak największej liczbie województw. Ludzie zaś udzielą poparcia jeśli da im się to, czego potrzebują. W tej grze są to kolorowe żetony. Gra pokazuje czym są wybory a tym samym i demokracja. Na potrzeby dzieci system wyborczy został mocno uproszczony.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-4)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • nazw kolorów
 • tworzenia barw pochodnych
 • podziału administracyjnego Polski
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: do 16 szt dla każdego gracza (w większości wypadków wystarczy po 9)
 • Kostki: 1 szt (lepiej 3 szt) o 2 ścianach żółtych, 2 niebieskich i 2 czerwonych
 • Żetony/Karty: tak, dołączone do gry

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Światowy Dzień Wyborów (7 lutego)
 • Dzień Demokracji (4 czerwca)
 • Dzień Demokracji (15 września)

Zasady gry „Będę prezydentem”:

Gra wymaga specjalnej kostki (2 ścianki czerwone, 2 niebieskie, 2 żółte). Najlepiej mieć 3 takie kostki. Dodatkowo przed rozpoczęciem gry należy przygotować przynajmniej po 20 żetonów niebieskich, żółtych i czerwonych. Można je wyciąć z kolorowego papieru lub skorzystać z szablonu dołączonego na trzeciej stronie tej gry. Ponadto każdy z graczy powinien mieć do 16 własnych znaczników (w praktyce wystarczy 9) do zaznaczania swojego poparcia.

W swojej kolejce gracz rzuca 3 kolorowymi kostkami i bierze 3 żetony odpowiadające wylosowanym kolorom. Następnie sprawdza, czy ma żetony potrzebne ludziom z danego województwa. Każde z województw wymaga innej liczby żetonów lub innych ich kolorów. Pierwszy kandydat, który spełni wymagania jednej z tych części Polski może być pewien jej poparcia. Zaznacza je stawiając na tym obszarze swój znacznik. To województwo nie będzie mogło być zajęte przez innego gracza do końca gry. Wymagania ludzi z województwa określa jego kolor i liczba w nim zapisana. W przypadku kolorów, których gracz nie może wylosować trzeba zastosować dodawanie barw.

Schemat mieszania kolorów
Schemat mieszania kolorów

Na przykład jeśli gracz chce poparcia Wielkopolski (4, fiolet) to musi oddać za to 4 czerwone i 4 niebieskie żetony. W instrukcji oraz na obrazku po lewej stronie można sprawdzić jakich żetonów z podstawowymi kolorami trzeba użyć, aby uzyskać kolor, który jest potrzebny. Wygrywa osoba, która zdobędzie poparcie w większości województw. W wariancie prostym każde województwo jest warte tyle samo. Można zagrać też w wersję trudniejszą, w której województwa są warte tyle, ile wymagają żetonów do ich przejęcia np.: mazowieckie 9 a lubuskie 3. Ilość niezbędnych żetonów jest zależna od ilości mieszkańców danej części Polski.

Liczba stron A4 do wydruku: 3

Aby zagrać pobierz grę (388 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe lub z DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Będę prezydentem”

Opis gry: mapy, mapa, Polska, prezydent, prezydenci, wybory, wybór, województwo, województwa, kolor, kolory,

Gra „Będę prezydentem” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.10) Wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa