Plansza do gry Rajd Liter

Rajd liter. Darmowa gra planszowa do wydruku

Rajd liter to darmowa gra – wyścig dla kilku dzieci. Gra nie jest losowa a wynik zależy jedynie od umiejętności graczy. Poruszanie jest zależne od tego jak dużo niepowtarzalnych słów zaczynających się na określoną głoskę lub literę zna gracz. Można umówić się, że słowa są z języka polskiego, angielskiego lub dowolnej mniejszości narodowej lub etnicznej używającej liter alfabetu łacińskiego. Rozgrywka wymaga umiejętności czytania liter przynajmniej przez jednego gracza a najlepiej przez wszystkich.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania do 5
 • ćwiczeń logopedycznych
 • czytania
 • głoskowania
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: tak, dołączone do gry

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (21 lutego)

Zasady gry „Rajd liter”:

Przed rozpoczęciem gry należy wyciąć wszystkie litery z 2 strony gry, potasować i ułożyć w stos.

Każdy gracz startuje z pola strzałki i porusza się w kierunku przez nią wskazanym. Gracz sam wybiera o ile pól się ruszy. Ich liczba jest równa ilości powiedzianych słów (do 5-ciu) zaczynających się na wylosowaną ostatnio literę. Słowa nie mogą się powtarzać. Kto powtórzy słowo traci ruch. Gracz, który wejdzie na czerwone pole losuje nową literę. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety. Do gry dołączono też zestaw liter nie występujących w języku polskim a pozwalający grać na słowa z języka angielskiego.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (543 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe lub z DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

Wystarczy zmniejszyć ilość głosek tylko do tych niezbędnych do ćwiczeń lub zwiększyć ilość tych niezbędnych (aby częściej się powtarzały).

Galeria gry „Rajd liter”

Opis gry: litery, litera, głoska, głoski, język polski,

Gra „Rajd liter” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.
 • (IV.21) Rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie. Uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych
  w języku obcym nowożytnym. Używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności w języku obcym nowożytnym.
 • (IV.22) Reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej. Używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w języku mniejszości narodowej lub etnicznej. Rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem w języku mniejszości narodowej lub etnicznej. Dziecko zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa