Plansza do gry Kolejka Do Teatru

Kolejka do teatru. Darmowa gra planszowa do wydruku.

Kolejka do teatru to darmowa gra dla dwóch graczy, którzy stają się kasjerami w teatrze i sprzedają bilety. Przy odrobinie szczęścia i sprawnym planowaniu sprzedadzą bilety wszystkim chętnym i nie dopuszczą, aby kolejka była zbyt długa a ludzie denerwowali się czekając. Dzięki temu teatr zyska na swojej renomie.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • odejmowania
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 30-40 szt
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Międzynarodowy Dzień Teatru (27 marca)

Zasady gry „Kolejka do teatru”:

Przygotowanie

Gra „Kolejka do teatru” wymaga przygotowania ok. 30-40 pionków lub żetonów do gry, które będą symbolizowały ludzi w kolejce. W związku z tym nie muszą być identyczne, bo ludzie w kolejce też zazwyczaj nie mają identycznych ubrań. Dodatkowo potrzeba będzie jedna kostka. Najlepiej sześcienna ale może być dowolna. Trzeba wtedy w zasadach gry poprawić opcję odejmowania (zamiast 6 trzeba wprowadzić największą liczbę z kostki).

Rozgrywka

Na początku ustawiamy pionki na zielonych polach w każdej z kolejek. Potem pierwszy gracz sprawdza, ile nowych osób chce jeszcze kupić bilety i dostawia do swojej kolejki tyle pionków, ile wypadło oczek na kostce. Potem sprzedaje bilety i odejmuje z kolejki odpowiednią ilość pionków. W celu obliczenia, ile to będzie – rzuca kostką i sprawdza, która z liczb jest większa:

 • wynik rzutu kostką
 • 6 odjąć wynik rzutu kostką.

Gracz ma prawo pomylić się i wybrać mniejszą liczbę (musi wtedy odjąć dokładnie tyle pionków z kolejki). Jeśli kolejka wydłuży się na czerwone pole lub za nie – gracz przegrywa, bo czekający się zbyt bardzo zdenerwowali. Wygrywa osoba, której pierwszej zniknie cała kolejka.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (1,14 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Kolejka do teatru”

Opis gry: teatr, teatry, kolejka, kolejki, kasjer, kasjerzy, bilet, bilety

Gra „Kolejka do teatru” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa