Plansza do gry Wiewiórki w parku

Wiewiórki w parku. Darmowa gra planszowa

Wiewiórki w parku to darmowa gra planszowa dla 2-4 dzieci. Jak sama nazwa wskazuje każdy z graczy kieruje biegającą po parku wiewiórką. Każda z nich chce zgromadzić jak największe zapasy na zimę. Jako, że to płochliwe zwierzęta to, gdy znajdą jakieś orzechy na drzewie to zdążą zebrać tylko połowę z nich. Oczywiście wygrywa wiewiórka, która zbierze największe zapasy. Inspiracją do gry były zakupy z moimi córkami w sklepie Tiger. Oprócz kupienia niezbędnych rzeczy wypatrzyłem tam klamerki-wiewiórki. Aż się prosiły o dorobienie dla nich gry planszowej.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-4)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • parzystości,
 • dzielenia przez 2,
 • równoliczności zbiorów,
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza (najlepiej figurek wiewiórek)
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: 44-52 obrazki (dołączone do gry) a jeszcze lepiej orzechy laskowe

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Wiewiórki (21 stycznia)
 • Światowy Dzień Zwierząt (4 października)

Zasady gry „Wiewiórki w parku”:

Na początku na obu kartach „Zapasy orzechów” umieszczamy zgodnie z opisem odpowiednie ich ilości. Potem gracze ustawiają swoje pionki na dowolnych czarno-białych polach. W swojej kolejce gracz przesuwa pionek zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub zgodnie z kierunkiem strzałek o tyle pól, ile pokaże kostka. Po zatrzymaniu na kolorowym polu gracz może zabrać połowę dostępnych dla tego pola orzechów (z karty „Zapasy orzechów”). Jeśli w zapasach dla danego pola zostanie tylko 1 orzech to gracz go zabiera. Jeśli w zapasach dla danego pola nie ma już orzechów to gracz nic nie dostaje. Gra kończy się, gdy wszystkie orzechy z zapasów zostaną zabrane. Wygrywa osoba, która zbierze ich najwięcej.

Liczba stron A4 do wydruku: 5

Aby zagrać pobierz grę (2.0 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Wiewiórki w parku”

Opis gry: orzechy, park, wiewiórki, wiewiórka, drzewa, drzewo, sklep Tiger

Gra „Wiewiórki w parku” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.11) Zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa