Ślimaki. Darmowa gra planszowa

Ślimaki to gra do samodzielnego wydruku, udostępniona za darmo w ramach projektu edukacyjnego Basiowe Gry Planszowe. Stworzono ją z myślą o majowym Dniu Ślimaka. Ćwiczy u dzieci porównywanie liczb oraz umiejętność dodawania. W tej grze nie można przegrać a wszyscy gracze grają jako jedna drużyna. The english manual is included.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 1-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • dodawania
 • porównywania liczb

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 10 zwykłych
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Światowy Dzień Dzikiej Przyrody (3 marca)
 • Dzień Ślimaka (24 maja)
 • Światowy Dzień Zwierząt (4 października)

Zasady gry „Ślimaki”:

Przygotowania do gry

Wszyscy gracze grają jako jedna drużyna. Celem gry jest odnalezienie jak największej liczby ślimaków i zabranie ich. Przed rozpoczęciem gry należy przygotować jeden pionek oraz 10 zwykłych sześciościennych kostek.

Na początku należy ustawić pionek na zielonym polu. Grę rozpoczyna osoba, która najwolniej biega, a gdy trudno ją wyznaczyć to gracz, który wyrzuci najmniej oczek na jednaj kostce.

Rozgrywka

Pierwszy z graczy rzuca jedną kostką i przesuwa pionek o tyle pól, ile wypadnie oczek. Jeśli pionek zatrzyma się na polu ze ślimakiem, to należy wziąć kolejną kostkę. Po przesunięciu pionka i ewentualnym dołożeniu kostek kolejka przechodzi na następnego gracza. Ta osoba wszystkimi posiadanymi kostkami (lub tylko jedną jeśli wcześniej nie były żadne dodane) i wybiera spośród wyrzuconych wyników te z najmniejszą liczbą oczek. Oczka na tych kostkach muszą być zsumowane. Następnie przesuwa pionek o tyle pól, ile wynosi ta suma. Jeśli pionek zatrzyma się na polu ze ślimakiem, to gracze dokładają kolejną kostkę do gry a kolejka przechodzi na następnego gracza.

Na przykład:

 • Jeśli gracze mają do dyspozycji jedynie jedną kostkę i wypadnie 5 oczek, to pionek należy przesunąć o 5 pól.
 • Jeżeli gracze mają do dyspozycji dwie kostki i wypadnie 3 oraz 5 oczek, to pionek należy przesunąć o 3 pola.
 • Jeśli gracze mają do dyspozycji trzy kostki i wypadnie 2, 2 oraz 3 oczek, to pionek należy przesunąć o 2+2, czyli o 4 pola.
 • Jeżeli gracze mają do dyspozycji 4 kostki i wypadnie 1, 2, 2 oraz 5 oczek, to pionek należy przesunąć o 1 pole.

Koniec gry

Koniec gry następuje, gdy pionek wejdzie na napis ślimaki. W tej grze nie można przegrać. Gracze grają jako jedna drużyna i zawsze docierają do celu.

Liczba stron A4 do wydruku: 3 + 2 (The English manual)

Aby zagrać pobierz grę (1.20 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Ślimaki”

Opis gry: ślimaki, ślimaki, dodawanie, porównywanie liczb

Gra „Ślimaki” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.
 • (IV.21) Rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie. Uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych
  w języku obcym nowożytnym. Używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności w języku obcym nowożytnym.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa