Plansza do gry Drzewa i Owoce

Drzewa i Owoce. Darmowa gra planszowa do wydruku

Drzewa i Owoce to gra do samodzielnego wydruku, udostępniona za darmo w ramach projektu edukacyjnego Basiowe Gry Planszowe. Fabuła gry opiera się przypowieści Pana Jezusa o drzewach i ich owocach. W związku tym do jej stworzenia zostały użyte zdjęcia roślin występujących na terenie biblijnego Izraela, czyli balsamowca, cynamonowca, figowca, winorośli, orzecha, oliwki, migdałowca, jabłoni. Celem gry jest dopasowanie owoców do ich drzew.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania do 6
 • botaniki
 • religii
 • znajomości Biblii
 • radzenia sobie z porażką

Biblijna podstawa gry:

 • Ewangelia Łukasza 6:43-45

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: tak (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Wegetarian (11 stycznia)
 • Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu (1 października)
 • Światowy Dzień Drzewa (10 października)
 • Dzień Wegan (1 listopada)
 • Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (8 listopada)
 • Światowy Dzień Drzewa Oliwnego (26 listopada)

Zasady gry „Drzewa i Owoce”:

Przygotowanie gry

Przed rozpoczęciem gry należy wydrukować planszę, karty drzew i żetony owoców. Ponadto potrzebna będzie zwykła kostka i po pionku dla każdego gracza oraz urządzenie zdolne odmierzyć 10 minut. Na początku każdy z graczy wybiera sobie jedno drzewo i bierze jego kartę oraz ustawia swój pionek na jednym z pól z napisem „Start”.

Rozgrywka

Grę rozpoczyna najmłodszy gracz a po nim będą poruszać się pozostałe osoby, w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. Celem gry jest znalezienie owocu z własnego drzewa oraz owoców, które na pewno z tego drzewa nie pochodzą. W swojej kolejce gracz rzuca kostką i przesuwa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara o tyle pól, ile wypadło oczek. Jeśli wypadnie 6 oczek, gracz może nie uznać tego wyniku i rzucać jeszcze raz. Po zakończeniu ruchu gracz sprawdza jakie owoce są przy jego polu. Jeśli nie ma takich żetonów na swojej Karcie drzewa, to bierze taki żeton (lub oba) i umieszcza w odpowiednim miejscu na własnej karcie drzewa. Jeżeli owoc pochodzi z drzewa gracza, to żeton umieszczany jest na zielonym polu. Jeśli owoc pochodzi z innego drzewa, to żeton umieszczany jest na czerwonym polu. Na jednym polu (zielonym lub czerwonym) może leżeć tylko jeden żeton. Obrazek drzewa służy jedynie do ozdoby.

Wygrana i koniec gry

Wygrywa gracz, który pierwszy zakryje zielone i wszystkie czerwone pola na swojej karcie przed upływem 10 minut. Gra kończy się, gdy minie 10 minut. Wtedy wygrywa osoba, która ma żeton na zielonym polu i najwięcej przykrytych czerwonych pól. Może to być kilka osób.

Liczba stron A4 do wydruku: 9 + 1 (The English manual)

Aby zagrać pobierz grę (4.30 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Drzewa i Owoce”

Opis gry: roślina, owoc, drzewo, balsamowiec, cynamonowiec, figowiec, winorośl, orzech, oliwka, migdałowiec, jabłoń, rośliny, owoce, drzewa, balsamowce, cynamonowce, figowce, winorośle, orzechy, oliwki, migdałowce, jabłonie

Gra „Drzewa i Owoce” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.
 • (IV.21) Rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie. Uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych
  w języku obcym nowożytnym. Używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności w języku obcym nowożytnym.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa