Plansza do gry Trzej Królowie

Trzej królowie. Darmowa gra planszowa

Trzej królowie” to darmowa gra dla przedszkolaków o ściganiu się z czasem. Nieuchronnie zbliża się czas ucieczki Marii, Józefa i Jezusa do Egiptu. Trzech królów lub bardziej poprawnie mędrców musi zdążyć złożyć swoje dary zanim będzie za późno. W tej grze wszyscy gracze współpracują dla osiągnięcia wspólnego celu. Czy gracze zdążą i wszystko odbędzie się tak jak to opisano w Biblii? A może w grze czeka nas alternatywna historia? Gry można użyć jako pomocy dydaktycznej na zajęcia Szkółki Niedzielnej.

Liczba graczy:

 • 1-3

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 6
 • historii biblijnych
 • radzenia sobie z porażką
 • współpracy graczy
 • nauki religii

Biblijna podstawa gry:

 • Ewangelia Mateusza 2:9-14

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 2 (mogą być nawet w tym samym kolorze)
 • Kostki: 1 zwykła (1-6 oczek)
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Święto Trzech Króli (6 stycznia)

Zasady gry „Trzej królowie”:

Gra przeznaczona jest dla 1-3 graczy. Jej celem jest pomoc trzem królom i zdążenie na narodziny Pana Jezusa. Jest na to 12 kolejek. Gracze grają w jednej drużynie i na początku ustawiają jeden pionek na polu z obrazem 3 królów oraz 1 pionek na bocznym pasku na cyfrze 0. Potem kolejno rzucają kostką i przesuwają pionek królów o tyle pól ile pokazała kostka. Na koniec każdej kolejki przesuwają też pionek na pasku bocznym o 1 pole wyżej. Po wejściu na pole z jaskinią gracze odpoczywają (przesuwa się tylko o 1 pole pionek na pasku bocznym). Po wejściu na pole z drogowskazem gracze mają dodatkowy ruch (bez przesuwania pionka na pasku bocznym). Gra kończy się gdy królowie dotrą do stajenki (wygraną) lub gdy na pasku bocznym nie ma już miejsca na przesunięcie pionka (przegraną, bo Jezus z rodzicami opuścił już Betlejem).

Liczba stron A4 do wydruku: 1

Aby zagrać pobierz grę (1.3 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Trzej królowie”

Plansza do gry Trzej Królowie
Plansza do gry
Opis gry: 6 stycznia, podróż, podróże, mędrcy, mędrzec, święta, trzej królowie, król, królowie, ewangelia, ewangelie, chrześcijańskie, chrześcijaństwo, szkółka niedzielna

Gra „Trzej królowie” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa