Plansza do gry Czerwony Kapturek

Czerwony Kapturek. Darmowa gra planszowa

Czerwony Kapturek to darmowa gra na motywach bajki pod tym samym tytułem. W tej grze gracze wcielają się w rolę wilka, Czerwonego Kapturka i leśniczego. Każda z postaci ma swoją własną ścieżkę i swój sposób poruszania. Wilk stara się zaczaić na Czerwonego Kapturka i wbrew bajce może zwyciężyć (tj. zjeść dziewczynkę i uciec myśliwemu). Niestety zwierzę to choć szybkie to ma słabą pamięć i porusza się jedynie gdy wypadną większe liczby. Myśliwy czasami zamiast poruszyć się, zastanawia się, gdzie jest wilk.

Liczba graczy:

 • 3

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 6
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 3 szt.
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Babci (21 stycznia)
 • Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (2 kwietnia)
 • Dzień Czerwonego Kapturka (19 lipca)
 • Światowy Dzień Lasu (21 marca)
 • Dzień Postaci z Bajek (5 listopada)

Zasady gry „Czerwony Kapturek”:

Gra jest przeznaczona dla 3 graczy. Jeden jest Czerwonym Kapturkiem, drugi wilkiem a trzeci myśliwym. Na początku każdy z graczy ustawia swój pionek na odpowiednim obrazku. Kolejkę zaczyna Czerwony Kapturek i porusza się po czerwonych polach o tyle pól ile pokaże kostka. Wilk rusza jako drugi i przesuwa się po zielonych polach. Przesunąć może się jedynie gdy wypadnie 4,5 lub 6 oczek. Jeśli wypadnie 1,2 lub 3 to wilk nie rusza się, bo zastanawia się dokąd pójść. Jeżeli wilk dotrze do domku babci to czeka w nim 2 kolejki (ustawia się kolejno na 2 małych jasnozielonych polach obok domku) Po tym czasie ucieka i gra kończy się. Myśliwy porusza się po żółtych polach o tyle pól ile pokaże kostka z wyjątkiem liczby 6. Gdy wypadnie 6 myśliwy stoi, bo zastanawia się gdzie jest wilk. Gra kończy się gdy myśliwy dotrze do domku babci. Czerwony Kapturek wygra, gdy uda mu się odwiedzić babcię przed wilkiem lub jeśli uratuje ją myśliwy. Wilk wygrywa jeśli zjawi się w domku przed Czerwonym Kapturkiem i ucieknie zanim do domku trafi myśliwy. Myśliwy wygra jeśli zdąży wejść do domku przed wilkiem lub gdy wilk będzie czekał w domku babci.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (1.58 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Czerwony Kapturek”

Plansza do gry Czerwony Kapturek
Plansza do gry
Opis gry:
bajka, bajki, Czerwony kapturek, wilk, wilki, dziewczynka, dziewczynki, leśniczy, gajowy, las, lasy, babcia, babcie, mama, mamy

Gra „Czerwony Kapturek” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa