Plansza do gry Wakacyjna podróż

Wakacyjna podróż. Darmowa gra planszowa

„Wakacyjna podróż” to darmowa gra dla 2-4 graczy. Gracze mogą rozegrać 2 scenariusze:

 • wyjazd na wakacje – gracze losują karty ze zdaniami w czasie przyszłym i startują z centralnego pola z domem
 • powrót z wakacji – gracze losują karty ze zdaniami w czasie przeszłym i startują z pól opisanych na kartach.

Wymaga od graczy porównywania wyników rzutu kostką.

Liczba graczy:

 • 2-4

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 6
 • porównywania liczb w zakresie 6
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza (pionki muszą stwarzać możliwość nakładania się na siebie).
 • Kostki: przynajmniej 1 szt. (najlepiej po 1 szt. dla każdego gracza)
 • Żetony: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego (21 lutego)
 • Światowy Dzień Turystyki (27 września)

Zasady gry „Wakacyjna podróż”:

Każdy gracz losuje kartę podróży i sprawdza do dokąd ma się udać (skąd ma wrócić). W każdej kolejce wszyscy gracze rzucają kostkami w tym samym czasie. Kto ma najwięcej oczek przesuwa się o 2 pola. Kto ma najmniej przesuwa się o 1 pole. (Może zdarzyć się, że kilku graczy ma najwięcej lub najmniej oczek – wtedy wszystkie takie osoby przesuwają się). Wejście na pole z obrazkiem kończy ruch. Gra kończy się, kiedy wszyscy gracze dotrą do miejsca swojego wypoczynku.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (192 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Wakacyjna podróż”

Plansza do gry Wakacyjna podróż
Plansza do gry
Opis gry: wakacje, podróż, podróże, morze, góry, wieś, wioska

Gra „Wakacyjna podróż” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa