Plansza do gry Najlepszy strażak - Dzień

Najlepszy strażak. Darmowa gra

Najlepszy strażak to darmowa gra planszowa dla 2 dzieci. Oboje starają się ugasić jak największą ilość pożarów. Jako, że cała akcja gry dzieje się w Królestwie Matematyki to pożar udaje się zgasić, gdy na 1 kostce wypadnie (wersja łatwiejsza) lub gdy suma oczek z dwóch kostek to (wersja trudniejsza) liczba parzysta. Jeśli tak się stanie strażak zabiera jeden żeton pożaru z planszy. Wygrywa ta osoba, która zbierze więcej żetonów. Wersja łatwiejsza (dzienna) pozwala na zremisowanie. Wersja trudniejsza (nocna) wymusza zwycięstwo jednego z graczy.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania do 25
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: nie
 • Kostki: 2 zwykłe
 • Żetony/Karty: 20-25 żetonów pożaru (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Międzynarodowy Dzień Strażaka (4 maja)

Zasady gry „Najlepszy strażak”:

Gra jest przeznaczona dla 2 osób. Na początku trzeba zapełnić tabelkę u dołu planszy żetonami ognia. Każdy z graczy staje do wyścigu o miano najlepszego strażaka. Tytuł ten przypadnie osobie, która ugasi najwięcej pożarów w lesie. Gracze na zmianę latają swoimi helikopterami i polewają wodą 2 lub 4 pola lasu. Polewanie polega na rzuceniu kostką i sprawdzeniu czy wypadnie parzysta liczba oczek. Jeśli tak, to gracz zabiera z planszy żeton z ogniem. Jeśli wypadnie nieparzysta to gracz nic nie bierze, bo pożaru nie udało się ugasić w tym miejscu.

Na planszy „Dzień” helikopter może zabrać 2 porcje wody na raz a zatem każdy gracz może w swojej kolejce sprawdzić 2 razy czy wynik rzutu 1 kostką jest parzysty. 20 pól z ogniem preferuje wynik remisowy w pojedynku graczy. Na planszy „Noc” helikopter może zabrać 4 porcje wody na raz a zatem każdy gracz może w swojej kolejce sprawdzić 4 razy czy wynik rzutu (suma oczek z dwóch kostek) jest parzysty. 25 pól z ogniem wymusza zwycięstwo jednego z graczy

Liczba stron A4 do wydruku: 3

Aby zagrać pobierz grę (4.51 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Najlepszy strażak”

Opis gry: helikopter, helikoptery, śmigłowiec, śmigłowce, pożar, pożary, ogień, strażak, strażacy, gaszenie, dzień, noc, woda

Gra „Najlepszy strażak” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.14) Rozróżnia stronę lewą i prawą.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa