Plansza do gry Misiowy miodek

Misiowy miodek. Darmowa gra planszowa

Misiowy miodek to darmowa gra planszowa dla 2 dzieci. Jest wyścigiem przygotowanym na Światowy Dzień Pluszowego Misia. Nie wymaga dodatkowych umiejętności i jest dość krótka, więc można grać w nią z młodszymi przedszkolakami.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 2 szt.
 • Kostki: 1 specjalna (obrazki do przygotowania kostki są dołączone do gry).
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Niedźwiedzia (2 lutego)
 • Światowy Dzień Lasu (21 marca)
 • Wielki Dzień Pszczół (8 sierpnia)
 • Dzień Pluszowego Misia (25 listopada)

Zasady gry „Misiowy miodek”:

Celem obu misiów jest jak najszybsze dotarcie do barci znajdującej się na szczycie drzewa. Do gry potrzebna jest specjalna kostka. Aby ją wykonać należy nakleić obrazki dołączone u dołu tej strony na zwykłą kostkę lub drewniany sześcienny klocek. Jeśli wypadną:

 • łapki to miś wspina się o 1 pole,
 • chmura to miś (gracz) udaje wiatr np.: mówi „sz”. Jeśli to zrobi to wspina się o 1 pole,
 • pszczoła to miś (gracz) udaje pszczołę np.: mówi „bzz”. Jeśli to zrobi to wspina się o 1 pole,
 • królowa pszczół to miś (gracz) traci kolejkę, bo królowa jest zbyt mądra i na nic się nie nabierze.

Każdy miś wspina się na inne drzewo (porusza się po polach innego koloru). Wygrywa ten miś, który pierwszy dotrze do barci. Można też wydłużyć grę wprowadzając zasadę, że misie muszą też zejść z powrotem na ziemię. Jeśli gra służy jako pomoc logopedyczna to można przypisać obrazkom inne głoski, sylaby lub słowa, aby ćwiczyć to co akurat jest niezbędne. Specjalnie w tym celu u dołu poprzedniej strony są pozostawione symbole z kostki i wolne miejsce koło nich. Wystarczy zafoliować grę i napisać w tym miejscu niezmywalnym flamastrem co należy ćwiczyć. Za każdym razem mogą to być inne dźwięki.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (372 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

Jeśli gra ma służyć jako pomoc logopedyczna to można przypisać obrazkom inne głoski, sylaby lub słowa, aby ćwiczyć to co akurat jest niezbędne. Specjalnie w tym celu u dołu pierwszej strony są pozostawione symbole z kostki i wolne miejsce koło nich. Wystarczy zafoliować grę i napisać w tym miejscu niezmywalnym flamastrem co należy ćwiczyć. Podczas gry się nie rozmaże a potem można zmienić na inne. Z różnymi dziećmi mogą to być różne dźwięki.

Galeria gry „Misiowy miodek”

Plansza do gry Misiowy miodek
Plansza do gry
Opis gry: Dzień Pluszowego Misia, las, miód, misie, niedźwiedź, pszczoły, pszczoła, barć, barcie

Gra „Misiowy miodek” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa