Plansza do gry Wyścig ptaków

Wyścig ptaków. Darmowa gra planszowa

Wyścig ptaków to darmowa gra planszowa dla 2-3 dzieci. Jest wyścigiem, który wspomaga umiejętności matematyczne w zakresie orientacji w przestrzeni. Ptaki mogą latać na różnych wysokościach, więc gra ćwiczy pojęcia wysoko, średnio, nisko. Może być wykorzystana do zajęć o przygotowaniach zwierząt do zimy (odlatujące ptaki).

Liczba graczy:

 • 2-3

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • orientacji w przestrzeni
 • ekologii
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Międzynarodowy Dzień Ptaków (1 kwietnia)
 • Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (12 maja)
 • Światowy Dzień Ptaków (1 października)
 • Europejski Dzień Ptaków (2 października)

Zasady gry „Wyścig ptaków”:

Na początku gracze ustalają kolejność ruchu – kto wyrzuci najwięcej ten rusza jako pierwszy. Potem kolejno pozostali gracze – zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gracze ustawiają swoje pionki na polach ze strzałką. Po rzuceniu kostką gracz przesuwa swój pionek o jedno pole w prawo na wysokość pokazaną przez kostkę:

 • 5-6 oczka to wysoko (górny rząd)
 • 3-4 oczka to średnio (środkowy rząd)
 • 1-2 oczka to nisko (dolny rząd)

Jeśli na polu, na którym gracz powinien stanąć, jest przeszkoda (drzewo, latawiec, balon) to gracz się nie porusza. Wygrywa gracz, którego ptak przeleci pierwszy na drugą stronę.

Liczba stron A4 do wydruku: 1

Aby zagrać pobierz grę (768 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

Jeśli w puste pola wpiszemy sylaby to gra może służyć jako pomoc logopedyczna. Dziecko po wejściu pole z literami musi wydać zapisany tam ptasi odgłos (przeczytać lub powtórzyć za dorosłym). Nie drukowałem konkretnych sylab, aby grę można było dostosować do większej liczby dzieci.

Galeria gry „Wyścig ptaków”

Plansza do gry Wyścig ptaków
Plansza do gry
Opis gry: orientacja, ptaki, ptak, drzewa, drzewo, latanie, lot, latawiec, latawce, balon, balony

Gra „Wyścig ptaków” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.14) Rozróżnia stronę lewą i prawą.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa