Plansza do gry Mecz Piłki Nożnej

Mecz piłki nożnej. Darmowa gra planszowa

Mecz piłki nożnej jest darmową grą dla 2 graczy, którzy muszą zaplanować rozstawienie swoich piłkarzy a następnie rozegrać krótki mecz. Gra łączy element losowy z umiejętnościami planowania przez graczy. Oczywiście im więcej i dłużej gramy tym doświadczenie w rozstawieniu zawodników większe.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania do 6
 • planowania
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 3 szt. dla każdego gracza oraz 1 szt. jako zamiennik piłki
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: 1 moneta (można ją zastąpić kostką)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Olimpijczyka (6 marca)
 • Światowy Dzień Sportu (6 kwietnia)
 • Światowy Dzień Futbolu (10 grudnia)

Zasady gry „Mecz piłki nożnej”:

Przed meczem

Przed rozpoczęciem gry należy umieścić pionek oznaczający piłkę pośrodku planszy. Potem każdy z graczy musi ustawić swoich zawodników. Rzutem monetą określamy, który z nich wybiera stronę boiska i ustawi pierwszego zawodnika (wygrany). Drugi (przegrany) będzie rozpoczynał grę po ustawieniu wszystkich pionków na planszy. Rzut monetą można zastąpić rzutem kostką – kto wyrzuci więcej wygrywa. Gracze ustawiają swoje pionki na zmianę. Mogą wybierać dowolne niezajęte pole.

Mecz

Gracz, który rozpoczyna mecz musi rzucić kostką. Następnie przesuwa pionek o tyle pól (piłek) ile pokazała kostka. Ruchem kieruje 6 zasad:

 • przesuwać pionek można jedynie wzdłuż czarnych linii,
 • trzeba przesunąć pionek piłki o tyle pól ile pokaże kostka (z wyjątkiem sytuacji, gdy piłka wpada do bramki,
 • nie wolno stawać na polu zajętym przez pionek oznaczający piłkarza,
 • nie wolno przeskakiwać przez pionek drugiego gracza. Wolno przeskakiwać przez pole z własnym piłkarzem,
 • gracze wykonują rzuty (ruch) na zmianę,
 • strzelenie gola (wyjście po czarnej linii za boisko) kończy ruch gracza a jego przeciwnik ustawia pionek piłki na środku boiska i zaczyna swój ruch.

Koniec gry

Gra kończy się po upływie umówionego wcześniej czasu lub po strzeleniu umówionej wcześniej liczbie goli.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (1.1 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Mecz piłki nożnej”

Plansza do gry Mecz Piłki Nożnej
Plansza do gry
Opis gry: piłka nożna, futbol, football, mecz, mecze, mistrzostwo, mistrzostwa, piłkarz, piłkarze, sport

Gra „Mecz piłki nożnej” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.11) Zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa