Plansza do gry Piłka Nożna

Piłka nożna. Darmowa gra planszowa

Piłka nożna” to darmowa gra o rozgrywaniu meczu piłki nożnej. W grze zwiększono znaczenie ataku. Wywołuje to większą niż normalnie liczbę strzelonych goli. Jednak strzelone bramki to jest to, co kibice lubią najbardziej. Choć gra zawiera elementy zależne od decyzji graczy to jest w pełni losowa.

Nazwa gry to krótki opis gry.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • podejmowania decyzji
 • zasad sportu
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt.
 • Kostki: 1 szt.
 • Żetony: nie

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień olimpijczyka (6 marca)
 • Światowy Dzień Sportu (6 kwietnia)
 • Światowy Dzień Futbolu (10 grudnia)

Zasady gry „Piłka nożna”:

Na początku gracze rzucają kostką. Kto wyrzuci więcej wybiera kolor swojej drużyny (niebieski lub żółty). Drugi gracz ustawia pionek w środkowej linii na polu swojego koloru (pole numer 3 lub 4). Po ustawieniu pionka na środku boiska można zacząć mierzyć czas (np: 5 min). Mierzenie czasu nie jest obowiązkowe. Gracz , na którego polu stoi pionek rzuca kostką i przesuwa pionek o 1 linię w kierunku bramki przeciwnika na pole z numerem, które wyrzucił na kostce. Jeśli pionek przesunie się na pole z piłkarzem to gracz ma możliwość oddania superstrzału. Oznacza to, że bramkarz wybiera tylko 1 liczbę, która broni jego bramki. Jeśli gracz strzelający wylosuje inną liczbę to znaczy, że strzelił gola. Jeśli wypadnie liczba proponowana przez bramkarza to piłkę łapie bramkarz i ustawia pionek na polu bramkarza. Jeśli gracz próbuje strzelić gola ze zwykłego pola to bramkarz obroni jeśli na kostce wypadnie 1,3,5 a gol padnie jeśli wypadnie 2,4,6. Po strzeleniu bramki pionek należy ustawić na środkowej linii na polu gracza, który stracił gola (pole 3 lub 4). Wygrywa ten gracz, który na koniec meczu ma więcej strzelonych goli.

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (282 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Piłka nożna”

Plansza do gry Piłka Nożna
Plansza do gry
Opis gry: piłka nożna, futbol, piłkarze, bramka, bramki, boisko, mecz, mecze, napastnik, obrońca, bramkarz, football, sport

Gra „Piłka nożna” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa