Plansza do gry Hodowca

Hodowca. Darmowa gra planszowa

Hodowca to darmowa gra o handlu. Planszówka o podejmowaniu decyzji w sytuacji, gdy nie wiemy co będzie dalej. Tak jak w prawdziwym życiu. Na szczęście w grze nie tracimy prawdziwych pieniędzy. Za to należy przypomnieć dzieciom, że nadmierna zachłanność może sprowadzić nieszczęście i trzeba zawsze pamiętać o trzymaniu zapasu jedzenia dla hodowanych zwierzaków.

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 100
 • podejmowania decyzji
 • podstaw ekonomii
 • radzenia sobie z porażki

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt.
 • Kostki: 1 szt. z oczkami 1-4 (gra bardziej realna) lub 1 zwykła (gra może prowadzić do wysokich wyników – liczenia powyżej 200).
 • Żetony: przynajmniej po 100 żetonów królików i monet (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Handlowca (2 lutego)
 • Światowy Dzień Królika (26 września)
 • Światowy Dzień Zwierząt (4 października)
 • Dzień Kupca (8 grudnia)

Zasady gry „Hodowca”:

Przed rozpoczęciem gry dajemy każdemu z graczy 4 króliki i 3 monety. Na początku swojej kolejki gracz płaci za jedzenie dla swoich królików 1 monetę oraz jeśli ma przynajmniej 2 króliki dostaje 1 nowego. Jeśli ktoś nie ma czym zapłacić za jedzenie przegrywa. Po nakarmieniu zwierząt gracz rzuca kostką i sprawdza jaka jest aktualna cena królików na targu. Za tę cenę może w tej kolejce (ale nie musi) kupić lub sprzedać króliki. Sprzedać można wszystkie lub część posiadanych królików. Jeśli wszyscy gracze rozegrają swoją kolejką należy przesunąć pionek o 1 pole (mija 1 miesiąc). Wygrywa ten, kto na końcu dwunastego miesiąca jest najlepszym hodowcą, czyli ma najwięcej królików (a nie pieniędzy).

Zalecam do gry modyfikację kostki (zastąpienie pięciu i sześciu oczek na ściankach liczbami 2 i 3). Z jednej strony pozwoli to na zmniejszenie końcowej ilości królików oraz przeliczanych w międzyczasie pieniędzy. Z drugiej strony liczby 1 (króliki bardzo tanie) oraz 4 (króliki bardzo drogie) będą wypadały rzadziej co też jest zgodne z prawami rynku. Jeśli w grze będą używane drukowane żetony z gry to warto je wydrukować na grubszym papierze np. kartkach z bloku technicznego oraz w większych ilościach (2-3 razy każda ze stron z żetonami).

Liczba stron A4 do wydruku: 4

Aby zagrać pobierz grę (201 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Hodowca”

Plansza do gry Hodowca
Plansza do gry
Opis gry: królik, króliki, hodowca, hodowcy, rolnik, rolnicy, handel, zwierzęta

Gra „Hodowca” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.17) Rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.

Dodatkowe wykorzystanie gry: Brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa