Plansza do gry Pociągi

Pociągi – Darmowa gra planszowa

Pociągi to darmowa gra dla 2-4 graczy. W jej trakcie gracze będą kompletować swoje składy pociągów i zabierać kolejne wagony z napotkanych stacji. Wygrywa gracz, który stworzy najdłuższy pociąg, czyli dołączy do swojej lokomotywy najwięcej wagonów. Grę należy wydrukować we własnym zakresie.

Liczba graczy:

 • 2-4

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • porównywania liczb
 • przeliczania
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: tak (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Maszynisty (16 września)
 • Dzień Kolejarza (25 listopada)

Zasady gry „Pociągi”:

 1. Na początku gry rozdzielamy wagony pomiędzy stacje oraz rozdajemy graczom żetony lokomotyw.
 2. Każdy gracz zaczyna na wylosowanej stacji (decyduje rzut kostką) i porusza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara o tyle kolorowych pól, ile wypadnie oczek na kostce.
 3. Ze stacji można zabrać tylko 1 wagon na raz.
 4. Kiedy gracz dojeżdża do stacji, na której czeka wagon to musi się na niej zatrzymać i zabrać 1 wagon.
 5. Gra kończy się gdy nie ma już wolnych wagonów na planszy.
 6. Wygrywa ten kto zbierze najwięcej wagonów

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (721 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe lub z DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Pociągi”

Opis gry: pociągi, pociąg, stacje, wagony, wagon, stacja, maszynista, maszyniści, lokomotywa, lokomotywy, wagon, wagony, tor, tory, szyna, szyny

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Gra „Pociągi” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Preorientacja zawodowa

 • Świat zawodów i rynek pracy:
  * Dziecko podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby.

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa