Plansza do gry Śnieżki

Śnieżki. Darmowa gra planszowa

Śnieżki to zimowa gra połączona z nauką odejmowania. Można też w jej trakcie bezpiecznie porzucać śnieżkami w inne osoby. Trafiony bowiem nic nie traci a broniąc się jedynie zmniejsza wynik innego gracza.

Liczba graczy:

 • 2-3

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 10
 • odejmowania w zakresie 6
 • radzenia sobie z porażki
 • odejmowania

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: nie
 • Kostki: 1 szt. z oczkami 1-3 i 1 szt. z oczkami 3-6.
 • Żetony: po 10 szt. dla każdego gracza.

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Światowy Dzień Śniegu (20 stycznia)
 • Początek kalendarzowej zimy (22 grudnia)

Zasady gry „Śnieżki”:

Do gry potrzebne będą żetony (20 szt. dla 2 graczy i 30 szt. dla 3 graczy) oraz 2 kostki:

 • pierwsza tylko z oczkami 1,2,3 (trzeba na zwykłej kostce zakleić ścianki z 4,5 i 6 oczkami i narysować na nich 1,2,3)
 • druga tylko z oczkami 3,4,5,6 (trzeba na zwykłej kostce zakleić ścianki z 1 i 2 oczkami i narysować na nich 5 lub 6).

W swojej kolejce gracz wyznacza osobę, w która będzie rzucał śnieżkami po czym rzuca kostka o większej ilości oczek. Wylosowana liczba to ilość śnieżek, którą udało mu się posłać w kierunku innego gracza. Następnie gracz, który się broni rzuca kostką o mniejszej ilości oczek i określa przed iloma śnieżkami udało mu się uciec. Różnica tych dwóch rzutów określa ile śnieżek trafiło i ile punktów zdobywa gracz rzucający śnieżkami (ile pól po swojej stronie planszy zakrywa żetonami). Następnie kolejny gracz wyznacza w kogo będzie rzucał i ile udało mu się posłać śnieżek. Broniący się gracz sprawdza przed iloma uciekł i rzucający na podstawie różnicy wyników określa ile punktów zdobył. Gra kończy się gdy jeden z graczy zdobędzie co najmniej 10 punktów (zapełni żetonami wszystkie pola po swojej stronie planszy).

Liczba stron A4 do wydruku: 2

Aby zagrać pobierz grę (112 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Śnieżki”

Plansza do gry Śnieżki
Plansza do gry
Opis gry: śnieżka, śnieżki, zima, śnieg, zabawy na śniegu, sport, sporty zimowe, dziecko, dzieci

Gra „Śnieżki” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

2 thoughts on “Śnieżki. Darmowa gra planszowa

 1. li_lia 10 stycznia 2018 at 17:52

  Witam 🙂
  Rozgościłam się na Pańskim blogu.
  Prawdziwa kopalnia inspiracji.
  Właśnie drukuję Śnieżkową grę 🙂
  Moje dzieci będą zachwycone.

  • BasioweGryPlanszowe 10 stycznia 2018 at 21:22

   Bardzo mi miło. Ja u Pani byłem krótko, ale też mi się podobało.

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa