Plansza do gry Bezludna Wyspa

Bezludna Wyspa – Darmowa gra planszowa

Bezludna Wyspa to wyścig dla dwójki graczy, którzy uratowali się z morskiej katastrofy. Starają się oni wydostać z bezludnej wyspy. Uda się im jeśli zbiorą odpowiednią ilość materiałów, z których zbudują tratwę. Ponadto będą potrzebować zapasów jedzenia na podróż. Wygrana zależy po trochu od szczęścia, po trochu od umiejętności planowania i podejmowania decyzji. Gra jest udostępniona za darmo.

Liczba graczy:

 • 2

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • orientacji w przestrzeni
 • planowania
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 2 szt
 • Kostki: 1 zwykła
 • Żetony/Karty: tak, dołączone do gry

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • brak

Zasady gry „Bezludna Wyspa”:

Gracze startują z dowolnego pola na wyspie. Jeśli na polu, które wybrali jako startowe jest jakiś symbol to nie biorą powiązanego żetonu. Zaczyna gracz, który wyrzuci najwięcej na kostce – w swojej kolejce rzuca kostką i wybiera, w którym kierunku się porusza (w prawo czy w lewo). W jednej kolejce nie można zawracać (chyba, że gracz dojdzie do końca wyspy – wtedy musi zawrócić, aby dokończyć ruch). W następnej kolejce gracz może poruszyć się w przeciwnym kierunku niż poruszał się poprzednio. Jeśli ruch skończy się na polu z symbolem to gracz bierze sobie 1 odpowiedni żeton.  Wyjątkiem jest sytuacja, gdy gracz stanie na polu z drewnem a ma żeton kamienia. Wtedy może wziąć 2 drewna (oddając 1 kamień). Podobnie jeśli zużyje 1 gałąź to zbierze 2 owoce zamiast 1. Jeśli dwóch graczy spotka się na jednym polu to wymieniają się 1 rzeczą (wymiana jest obowiązkowa a każdy z graczy sam wybiera co oddaje). Jeśli, któryś z graczy nie ma żadnego żetonu to do wymiany nie dochodzi.

Wygrana

Po zebraniu odpowiedniej ilości materiałów (drewno i liny) gracz może wymienić je na tratwę. Potem musi sprawdzić, czy zebrał odpowiednią ilość jedzenia na rejs. W tym celu rzuca kostką. Jeśli ma tyle samo żetonów (lub więcej) jedzenia co wyrzuconych oczek to udało mu się i wygrywa. Jeśli nie to traci tratwę i wraca na wyspę.

Liczba stron A4 do wydruku: 4

Aby zagrać pobierz grę (565 KB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe lub z DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Bezludna Wyspa”

Opis gry: podróż, podróże, wyspa, wyspy, jedzenie, jabłko, jabłka, kamień, kamienie, lina, liny, drewno

Gra „Bezludna Wyspa” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.12) Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.18) Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa