Plansza do gry Warsztat Leonarda da Vinci

Warsztat Leonarda da Vinci. Darmowa gra planszowa

„Warsztat Leonarda da Vinci” to darmowa gra o pomocnikach słynnego, renesansowego wynalazcy. Gracze mogą prowadzić badania a jeśli zbiorą z nich wystarczającą ilość wniosków to mogą spróbować opracować jeden z wynalazków. Kto opracuje najwięcej wynalazków wygrywa (liczba przeprowadzonych badań nie jest zaliczana do wygranej).

Liczba graczy:

 • dowolna (najlepiej 2-3)

Czas gry:

Ta gra planszowa to pomoc dydaktyczna do nauki:

 • przeliczania w zakresie 12
 • historii
 • techniki
 • radzenia sobie z porażką

Ta gra planszowa wymaga dodatkowo:

 • Pionki: 1 szt. dla każdego gracza
 • Kostki: 2 zwykłe
 • Żetony/Karty: 27 Kart badań (dołączone do gry, ale można też użyć guzików lub monet 1 gr), 18 Kart wynalazków (dołączone do gry)

Powiązane Święta kalendarzowe i wydarzenia:

 • Dzień Staroci (2 marca)
 • Europejski Dzień Wynalazcy (9 listopada)
 • Światowy Dzień Majsterkowicza (3 grudnia)

Zasady gry „Warsztat Leonarda da Vinci”:

Zostałeś uczniem Leonarda Da Vinci. Twoim zadaniem jest prowadzenie badań i konstruowanie wynalazków pod okiem mistrza. W tym celu musisz poruszać się po warsztacie (zewnętrzne pola na planszy).

Na początku gry tasujemy karty wynalazków i odkładamy je obrazkami do góry na portrecie Leonarda. Każdy z graczy zaczyna z jednego z pól „wybierz sam” i w swojej kolejce porusza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara o tyle pól, ile pokaże jedna kostka. Po wejściu na pole „badania” gracz rzuca dodatkowo jedną kostką i bierze tyle kart badań, ile wypadnie oczek.

Po wejściu na pole „konstruowanie” gracz bierze pierwszą z kartę ze stosu wynalazków. Jest na niej napisane ile trzeba mieć punktów aby budowa wynalazku powiodła się (zsumować napisane na niej liczby). Swoją liczbę punktów gracz określa przeznaczając dowolną ilość kart badań (z posiadanych) i dodając do tego wynik rzutu dwom kostkami. Jeśli wynik jest większy niż to, co jest napisane na karcie to gracz zabiera kartę wynalazku, jeśli nie to odkłada ją na spód stosu. Niezależnie od wyniku tracone są użyte karty badań.

W przypadku zakończenia ruchu na polu „sam wybierz” gracz sam wybiera czy będą to badania czy konstruowanie. Koniec gry następuje, gdy wszystkie karty wynalazków zostaną rozdane. Można też umówić się na zakończenie gry po upływie określonego czasu np. po 15 minutach.

Wygrywa ten gracz, który na końcu gry będzie miał więcej kart wynalazków.

Dodatkowe wskazówki:

Kolor napisów na kartach wynalazków nie ma wpływu na grę. Zamiast kart badań można użyć dowolnych żetonów.

Liczba stron A4 do wydruku: 9

Aby zagrać pobierz grę (24.5 MB) a następnie ją wydrukuj. Plik gry udostępniony jest za darmo bezpośrednio na Basiowe Gry Planszowe oraz na DropBox.

Licencje

Sugerowana Modyfikacja Logopedyczna

brak

Galeria gry „Warsztat Leonarda da Vinci”

Opis gry: badania naukowe, wynalazek, wynalazki, da Vinci, warsztat, warsztaty, renesans

Gra „Warsztat Leonarda da Vinci” wspiera nauczycieli przedszkolnych

realizując podczas rozgrywki lub czynności porządkowych po jej zakończeniu poniższe punkty Podstawy Wychowania Przedszkolnego wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej opublikowanego w Dz.U. z 2017 r., poz. 356 a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. opublikowanego w Dz. U. z 2019 r., poz. 325.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka (obszar I)

 •  (I.7) Podczas gry dziecko wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni lub używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (obszar II)

 • (II.1) W trakcie rozgrywki dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
 • (II.8) Grając dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.

Społeczny obszar rozwoju dziecka (obszar III)

 • (III.1) Przejawia poczucia własnej wartości jako osoby i wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze.
 • (III.5) Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.
 • (III.8) Obdarza uwagą osoby dorosłe oraz dzieci.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka (obszar IV)

 • (IV.4) Rozpoznaje litery. Odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
 • (IV.8) Przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie.
 • (IV.9) Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie.
 • (IV.15) Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb. Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej.
 • (IV.19) Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

Dodatkowe wykorzystanie gry: brak

One thought on “Warsztat Leonarda da Vinci. Darmowa gra planszowa

 1. rene8 16 maja 2014 at 20:12

  Dzieki, jak zwykle nowatorska gra;jednak w tytule gry, w nazwisku autora cząstkę „da” napisałabym z małej litery tak jak podają encyklopedie.Pozdro!

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa